Cilji

CILJI


Cilja in poglavitna poudarka poletne šole za doktorske študente in učitelje prevajanja sta:

a) spodbujanje raziskovanja prevajanja in tolmačenja ter intenzivno izobraževanje sedanjih in bodočih prevodoslovcev o različnih raziskovalnih metodah, ki se uporabljajo v prevodoslovju in tolmačeslovju. Pomoč in spodbuda bo namenjena predvsem udeležencem na začetku svoje raziskovalne poti, in sicer s konkretnimi spodbudami pri individualnih raziskovalnih projektih.

b) nadaljnje izobraževanje učiteljev, ki v različnih visokošolskih okoljih na magistrski stopnji poučujejo prevajanje