Obveznosti študenta

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA

a) pregled vseh del, ki so navedena na seznamu študijske literature

b) aktivna udeležba v diskusiji
c) priprava predstavitve na konferenci
d) oddaja znanstvenega članka najkasneje dva meseca po zaključku poletne šole. Članek bo recenziran in objavljen v pisni in elektronski obliki.

Vrednotenje
Študent se ovrednoti na temelju predstavitve na konferenci in oddanega članka najkasneje dva meseca po zaključku poletne šole.

Potrdilo
Ko opravijo vse obveznosti, vsi udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenih obveznostih na Stridon poletni šoli, ki so ovrednotene z 10 ECTS točkami. Študentje lahko poletno šolo uveljavljajo kot zunanji izbirni predmet.