Prijavni postopek

PRIJAVNI POSTOPEK

Študentje, ki se želijo prijaviti na poletno šolo, naj:
- pošljejo motivacijsko pismo ali/in okvirni opis svojega raziskovalnega projekta ali naloge (največ 2 strani v angleščini)
- pošljejo življenjepis, v katerem naj poudarijo izkušnje in/ali izobrazbo na področju prevajanja in prevodoslovja (največ 2 strani v angleščini)
- izpolnijo prijavni formular (dostopen tu) in pošljejo vse na naslov stridon.info@ff.uni-lj.si

Stroški in štipendije 2019

Celotni stroški udeležbe znašajo 750 € in pokrivajo naslednje postavke:

a) stroške vpisnine (200 €)
b) šolnino (550 €)
c) dostop do študijskega gradiva
d) uporaba prostorov in opreme Filozofske fakultete UL.

Kotizacija ne pokriva stroškov nastanitve in potnih stroškov. Prvega dela kotizacije (200 €) se v primeru neudeležbe ali odpovedi udeležbe ne vrača.

Organizatorji bodo podelili omejeno število delnih štipendij tistim udeležencem, ki bodo predstavili odlične raziskovalne teme v skladu z usmeritvijo šole in izkazali potrebo po finančni podpori. Študente in študentke, ki bi želeli zaprositi za štipendijo, prosimo, da prošnjo za štipendijo priložijo k svoji prijavi.