Prevajalstvo (BA)

Prevajalstvo (BA)

Študij prevajalstva je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, tehnoloških, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerimi študentje pridobijo jezikovno, tehnično, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v slovenščini, angleščini in izbranem tretjem jeziku, usvojijo pa tudi osnovne prevajalske spretnosti. To pomeni, da so študentje po končanem študiju sposobni suvereno in kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in dveh tujih jezikih ter dobro poznajo evropske oz. svetovne kulture, vezane na izbrano jezikovno kombinacijo.

Prvostopenjski univerzitetni študijski program traja tri leta, študentje pa lahko izbirajo med tremi študijskimi smermi:

• slovenščina-angleščina-nemščina
• slovenščina-angleščina-francoščina
• slovenščina-angleščina-italijanščina

Uspešno zaključen študij medjezikovnega posredovanja/prevajalstva je najboljša priprava za dveletni magistrski študij prevajanja oz. tolmačenja, seveda pa se lahko študentje po zaključenem bolonjskem programu zaposlijo ali pa se odločijo za kateri drugi magistrski študijski program.
Veliko možnosti za pridobivanje izkušenj s študijem in življenjem v tujini ter pristen stik s tujimi jeziki in kulturami nudi pester program mednarodnih študentskih izmenjav Socrates/Erasmus, ki študentom medjezikovnega posredovanja/prevajalstva omogoča študij v znanih univerzitetnih središčih v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji in drugod.

Kompetence
• jezikovne in besedilne kompetence v slovenščini in dveh tujih jezikih;
• sposobnost prepoznavanja razlik in podobnosti med tujimi in slovenskim družbenim sistemom ter tujimi in slovenskimi sistemi družbenih vrednot;
• sposobnost medjezikovnega in medkulturnega posredovanja iz tujega okolja v slovensko in iz slovenskega v tuje okolje;
• sposobnost uporabe jezikovnih in drugih digitalnih tehnologij;
• sposobnost delovanja v večjezikovnem in večkulturnem okolju v sodobni informacijski družbi.