Možnosti zaposlovanja

MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA IN STROKOVNI NASLOV

Diplomirani strokovnjaki za medjezikovno posredovanje/prevajalstvo se lahko zaposlijo v najrazličnejših gospodarskih družbah, v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank. Program pa bo diplomante usposobil tudi za delo v različnih inštitucijah Evropske unije, ki je ob sprejemu Slovenije v EU izkazala velike potrebe ravno po tovrstnih kadrih.

Naziv, ki ga študentje pridobijo: 

diplomirani jezikovni posrednik (UN), diplomirana jezikovna posrednica (UN) 

diplomirani prevajalec (UN), diplomirana prevajalka (UN)

Okrajšano: 

dipl. jezik. posred. (UN)

dipl. prev. (UN)