Pogoji za dokončanje študija

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Dokončanje študija za generacije študentov, ki so bile vpisane v tretji letnik dodiplomskega študija Medjezikovno posredovanje po študijskem letu 2008/2009. Za dokončanje študija morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji oz. opravljeni naslednji izpiti in obveznosti:

- zbranih 180 KT