Pogoji za napredovanje

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v drugi letnik dodiplomskega študija medjezikovnega posredovanja/prevajalstva mora študent oz. študentka v celoti opraviti obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za prvi letnik v skupnem obsegu 60 KT.

Za napredovanje v tretji letnik dodiplomskega študija medjezikovnega posredovanja/prevajalstva mora študent oz. študentka v celoti opraviti obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za drugi letnik v skupnem v obsegu 60 KT, kar skupaj z obveznostmi prvega letnika pomeni zbranih 120 KT.