Vpisni pogoji

VPISNI POGOJI

Pogoji za vpis na dodiplomski študij medjezikovnega posredovanja/prevajalstva so določeni v skladu s 115. členom Statuta Univerze v Ljubljani. Na dodiplomski študij se lahko vpiše:

a) kdor je uspešno opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v študij medjezikovnega posredovanja/prevajalstva se priporoča opravljena matura iz obeh tujih jezikov oziroma končan štiriletni srednješolski program, ki je obsegal 420 ur prvega tujega jezika in 280 ur drugega tujega jezika.

Merila ob omejitvi vpisa

Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest, univerzitetni center za vpis razporedi kandidate po naslednjih merilih:

kandidate pod a)

 • splošni uspeh pri maturi: 30 %
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 10 %
 • uspeh pri maturi iz tujega jezika 1: 10 %
 • uspeh pri maturi iz tujega jezika 2: 10 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1: 15 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2: 15 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika: 10 %

kandidate pod b) pa glede na

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 30 %
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 20 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1: 20 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2: 20 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika: 10 %

Opomba: tuji jezik 1 je prvi tuji jezik izbrane usmeritve (angleščina), tuji jezik 2 je drugi tuji jezik izbrane usmeritve (nemščina ali francoščina ali italijanščina).

Natančna določila so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis, ki ga pripravi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.