Zaposljivost diplomantov

ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV

Naslednja povezava Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje vam omogoča vpogled v stanje na trgu dela: https://www.ess.gov.si/iskalci...

Leta 1997 je bil Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prvi oddelek, ki je izobraževal prevajalce na univerzitetni ravni. Od vsega začetka podeljuje naziv »diplomirani prevajalec«. Prvi študentje so diplomirali leta 2002. Druga inštitucija v Sloveniji, ki ravno tako izobražuje prevajalce v Sloveniji, podeljuje naziv »diplomirani prevajalec in tolmač«. To pomeni, da podatki, ki se nanašajo na »diplomirane prevajalce« po letu 2002, veljajo predvsem za naše diplomante. Primerjava števila brezposelnih s prostimi mesti za poklic prevajalca od leta 2000 do 2009, ki nam jih je posredoval Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, kaže, da je na slovenskem trgu dela še vedno precej večje povpraševanje po diplomantih prevajanja do števila brezposelnih prevajalcev.

prosta_delovna_mesta.jpg#asset:3125