Prevajanje: Gradec (MA)

Skupni program

Drugostopenjski magistrski študijski program Prevajanje (smer slovenščina-angleščina-nemščina) sta izoblikovala Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštitut za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu. Obe inštituciji sta članici mednarodne organizacije visokošolskih ustanov, ki poučujejo prevajanje in tolmačenje CIUTI, kar izkazuje visoko kvaliteto poučevanja ne samo v evropskem, temveč tudi v svetovnem merilu. Skupni program je nadgradnja že obstoječih bolonjskih magistrskih programov in ponuja študentom in študentkam najodličnejše na obeh ustanovah. Novost skupnega programa je, da morajo študentje in študentke vsaj en semester študirati na partnerski univerzi in tam opraviti obveznosti v obsegu 30 ECTS. Študentje in študentke tako ne pridejo le v neposreden stik z jezikom in kulturo dveh jezikov, katerima se posvečajo, temveč jim je ponujena tudi možnost, da izbirajo med pestro ponudbo prevajalskih seminarjev na obeh inštitucijah.

Predstavitveni zbornik za prihajajoče šolsko leto si lahko naložite TUKAJ.

Število kreditnih točk: 120 ECTS kreditnih točk (KT)
Trajanje programa: 2 leti (4 semestre)
Bivanje v tujini: vsaj 1 semester = 30 KT na partnerski univerzi
Jezik poučevanja: slovenščina/nemščina/angleščina
Začetek izvajanja programa: študijsko leto 2010/11

Prednosti programa

  • bivanje in študij v tujini brez “izgube” semestra doma
  • avtomatično priznanje vseh opravljenih obveznosti na partnerski univerzi v tujini
  • tesnejši stik s ciljno in izhodiščno kulturo in jezikom, kar je nujno za uspešno prevajalsko delo
  • ponudba najatraktivnejših in najkvalitetnejših predmetov obeh univerz
  • zagotavljanje visoke kvalitete s skupnimi vpisnimi pogoji in zaključnimi zagovori magistrskih nalog
  • dosežen naziv je priznan v Sloveniji in Avstriji
  • večja zaposljivost in konkurenčnost diplomantov

Vse študente in študentke, ki bi se radi vpisali na skupni Drugostopenjski magistrski študijski program Prevajanje z Univerzo v Gradcu, prosimo, da se oglasijo pri oddelčni koordinatorici doc. dr. Tanji Žigon in ji najkasneje do 30. 6. oddajo:

  • kratek življenjepis v nemščini (tabelarni)
  • motivacijsko pismo v nemščini, v katerem na kratko obrazložite (približ. 1 stran), zakaj želite študirati na skupnem programu

Obrazec za informativno prijavo