Informativna prijava

INFORMATIVNA PRIJAVA

Obrazec pošljite do 30. junija na elektronski naslov mojca.golob@ff.uni-lj.si in tanja.zigon@ff.uni-lj.si ali na naslov

Filozofska fakulteta
Oddelek za prevajalstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Če boste morali opraviti kratek preizkus znanja (npr. iz znanja slovenskega ali nemškega jezika) vas bomo o datumu in uri preizkusa znanja jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) obvestili. Preizkusi znanja praviloma potekajo meseca julija in septembra na FF v Ljubljani.

Vstopni izpiti:

  • junijski vstopni izpiti: pisni preizkus bo 17. 6. 2019, ustni del preizkusa bo 26. 6. 2019. Zadnji rok za oddajo informativne prijave je 10. 6. 2019.
  • septembrski vstopni izpiti: pisni del preizkusa bo 28. 8. 2019, ustni del preizkusa bo 2. 9. 2019. Zadnji rok za oddajo informativne prijave je 22. 8. 2019.