Informativna prijava

INFORMATIVNA PRIJAVA

Obrazec pošljite do 30. junija na elektronski naslov mojca.golob@ff.uni-lj.si in tanja.zigon@ff.uni-lj.si ali na naslov

Filozofska fakulteta
Oddelek za prevajalstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Če boste morali opraviti kratek preizkus znanja (npr. iz znanja slovenskega ali nemškega jezika) vas bomo o datumu in uri preizkusa znanja jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) obvestili. Preizkusi znanja praviloma potekajo meseca julija in septembra na FF v Ljubljani.

Vstopni izpiti:

  • junijski vstopni izpiti: pisni preizkus bo 26. 6. 2018, ustni del preizkusa bo 2. in 3. 7. 2018. Zadnji rok za oddajo informativne prijave je 20. 6. 2018.
  • septembrski vstopni izpiti: pisni del preizkusa bo 30. 8. 2018, ustni del preizkusa bo 3. in 4. 9. 2018. Zadnji rok za oddajo informativne prijave je 24. 8. 2018.