Izbirnost

IZBIRNOST

Skoraj polovica programa oz. 46 %, tj. za 55 KT, je izbirnega; od tega je notranje izbirnosti za 43 KT in zunanje izbirnosti za 12 KT. Študenti in študentke lahko izbirajo med prevajanjem tehniških in znanstvenih besedil, humanističnih, promocijskih, pravnih, političnih, literarnih besedil, podnaslavljanjem, terminologijo, leksikologijo, semantiko, kontrastivno leksikologijo itd.