Obvezni semester v tujini

OBVEZNI SEMESTER V TUJINI

(1) Vsak študent mora absolvirati vsaj en semester na partnerski univerzi.

(2) Obvezni semester na partnerski univerzi je tretji semester.

(3) Uradi za mednarodne odnose na univerzah (oziroma ustrezni organi na posameznih ustanovah) pomagajo gostujočim študentom tako, da jim nudijo pomoč pri iskanju informacij o bivališčih, infrastrukturi, jezikovnih in po potrebi o določilih o vizumih itn.

Informacije za študente, ki odhajajo v Gradec

Glej tudi informacije na spletni strani graške univerze: Joint Master‘s Degree Programme in Translation (Graz)