Magistrski izpit

MAGISTRSKI IZPIT

Vsi izpiti iz prevajanja trajajo 90 minut. Besedilo je splošno oziroma ga izbere izvajalec izpita glede na snov, obravnavano v času študija. Prevod študentje pišejo v računalniški učilnici v enem od običajnih urejevalnikov besedil, pri tem pa lahko uporabljajo poljubno referenčno gradivo in internet. Prepovedana je vsaka oblika osebne komunikacije prek elektronske pošte, družabnih omrežij, mobilnih telefonov ipd. Pisnemu delu izpita sledi ustni del, in sicer na vseh smereh prevoda (iz slovenščine v tuji jezik in iz tujega jezika v slovenščino). Študent lahko pristopi k ustnemu delu, le če je pozitivno opravil pisni del. Ustni del izpita se navezuje na prevod in vsebuje vprašanja, povezana s prevodnimi strategijami in odločitvami študenta pri pisnem prevodu. Študent uspešno opravi posamezni del magistrskega izpita, če sta tako pisni kot ustni del izpita ocenjena pozitivno. Če študent ne opravi ustnega dela izpita, mora opravljati še enkrat tako pisni kot ustni del (tj. prevod z zagovorom).

Izvajalci izpitov:

AN-SL

 • Orel Kos
 • Vintar
 • Zlatnar Moe
 • Pisanski Peterlin
 • Kocijančič Pokorn

SL-AN

 • Hirci
 • Jurko
 • Orel Kos
 • Reindl

NE-SL

 • Gruntar Jermol
 • Žigon

SL-NE

 • Leskovec

FR-SL

 • Schlamberger Brezar

SL-FR

 • Vaupot

IT-SL

 • Mikolič Južnič
 • Grošelj

SL-IT

 • Paolucci
 • Mikolič Južnič