Prevajalska praksa

OPIS PREVAJALSKE PRAKSE

Prevajalska praksa je odlična priložnost, da študent iz prve roke spozna delo profesionalnega prevajalca. Namen prakse je, da se študent za tri tedne vključi v delovno okolje ustanove, ki zaposluje prevajalce. V tem obdobju spoznava različne vidike prevajalskega dela in se sooči z birokratskimi zahtevami samostojnega dela ter s postopki evalvacije in samoevalvacije.

V okviru magistrskega programa smo v prvem letniku smeri Prevajanje in Tolmačenje predvideli tri tedne prevajalske prakse, tj. 120 delovnih ur, in sicer v okolju, ki se profesionalno ukvarja s prevajalskim delom in redno zaposluje prevajalce. Prevajalsko prakso lahko v dogovoru z delodajalcem študent podaljša še za nadaljnje tri tedne in to uveljavlja kot izbirni predmet. Uspešno opravljena prevajalska praksa je obvezni del prvega letnika magistrskega študija Prevajanje in Tolmačenje, ki je pogoj za napredovanje v višji letnik.

Prakso lahko študent opravlja skozi vse leto, če se tako dogovori z delodajalcem, priporočeno pa je, da jo opravlja predvsem v času, ko je manj sprotnih obveznosti na fakulteti, tj. v času izpitnih obdobij in počitnic, se pravi od 15. januarja do 15. februarja ter v terminih od junija do konca septembra.

Praktikantu je v delovni organizaciji ob pričetku prakse dodeljen MENTOR, ki praktikanta seznani z delovnim okoljem, mu dodeljuje vsakodnevne naloge, mu pri delu pomaga, ga vodi in spodbuja. Praktikanti naj bi bili kar najbolj vključeni v redni delovni proces, saj lahko le tako v celoti spoznajo  potek dela – od  naročila prevoda do končne oddaje besedila.

Pred začetkom prakse se praktikant o sodelovanju dogovori z delodajalcem, o kraju in času opravljanja prakse pa obvesti tajništvo in koordinatorko prakse na Oddelku za prevajalstvo:

To lahko stori v času naših skupnih srečanj, izjemoma tudi osebno v času govorilnih ur, ali pa po elektronski pošti.

Ko delodajalec termin prakse potrdi, praktikant izpolni PRIJAVO in dve kopiji IZJAVE o praktičnem usposabljanju. Po uspešno zaključeni praksi delodajalec praktikantu izda POTRDILO o opravljenem praktičnem usposabljanju, praktikant pa koordinatorki odda še POROČILO o praksi in vso ostalo dokumentacijo.

Podrobnejše informacije o praksi in vsem, kar je s tem povezano, so v NAPOTKI PRAKTIKANTOM, ki jih mora študent nujno preučiti, preden začne s prakso.

SEZNAM DELODAJALCEV

Institucije:

 • Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji (4 tedne)
 • Generalni direktorat za prevajanje pri Evropskem parlamentu (4 tedne)
 • Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
 • Sektor za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
 • Meddržavno sodišče OZN v Haagu (3 do 6 mesecev)
 • Goethe-Institut Ljubljana

Prevajalska podjetja in podjetja za lokalizacijo:

 • AdriatIQa Translations, ATE Globalis d.o.o.
 • Alkemist, prevajalske storitve d.o.o.
 • Alt plus d.o.o.
 • Ekvival d.o.o. Koper
 • ibidem d.o.o., prevajalci in sodni tolmači
 • Iolar d.o.o.
 • LEXTRA d.o.o., sodni tolmači
 • Prevajalska agencija Julija d.o.o.
 • PSD Prevajalske storitve d.o.o.
 • PSU d.o.o., Idrija
 • STAR Prevajalske storitve d.o.o.
 • SterLing d.o.o.
 • Prevajalska agencija GORR d.o.o.
 • Kompas d.o.o.
 • B2 d.o.o
 • SDL d.o.o.
 • Razplet d.o.o.

Drugo:

 • Italijanski inštitut za kulturo Slovenija
 • RA Koper - Capodistria
 • Revoz Novo mesto
 • RTV Slovenija
 • Slovenska tiskovna agencija
 • Studio Milenko Babič
 • Delo, d. o. o.