Šolnina

ŠOLNINA

(1) Vpisnino ali šolnino pobira izključno matična univerza.

(2) Študentom je v okviru mobilnosti na partnerski univerzi priznan status rednih študentov in imajo prost dostop do vseh ustanov partnerske univerze.

(3) Lokalne pristojbine in zdravstveno zavarovanje so na partnerskih univerzah lahko različne.