Informativna prijava

INFORMATIVNA PRIJAVA

Če se želite udeležiti preizkusa znanja, ki je pogoj za vpis na magistrski študij prevajanja, izpolnite obrazec.

Obrazec pošljite na elektronski naslov mojca.golob@ff.uni-lj.si ali na naslov

Filozofska fakulteta
Oddelek za prevajalstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Prijave za prihodnje študijsko leto praviloma sprejemamo do konca junija oz. avgusta. Obvestili vas bomo o datumu in uri preizkusa znanja jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija). Preizkusi znanja praviloma potekajo meseca julija in septembra na FF v Ljubljani.

 Vstopni izpiti:

  • junijski vstopni izpiti: pisni preizkus bo 26. 6. 2018, ustni del preizkusa bo 2. in 3. 7. 2018. Zadnji rok za oddajo informativne prijave je 20. 6. 2018.
  • septembrski vstopni izpiti: pisni del preizkusa bo 30. 8. 2018, ustni del preizkusa bo 3. in 4. 9. 2018. Zadnji rok za oddajo informativne prijave je 24. 8. 2018.