Prevajanje: Pariz (MA)

Prevajanje: Pariz (MA) INALCO, Pariz (MA) ISIT

Oddelek za prevajalstvo ima od leta 2014 dalje dve skupni diplomi s pariškimi institucijami, kjer se poučuje prevajanje. Prvi poteka v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za vzhodne jezike in civilizacije (INALCO), drugi pa z Visokošolskim inštitutom za tolmačenje, prevajanje in management (ISIT). Na vsak program se lahko vpiše do 5 študentov z Oddelka za prevajalstvo. Skupni program je nadgradnja že obstoječih bolonjskih magistrskih programov in predvideva, da študentje in študentke vsaj en semester študija opravijo v tujini v obsegu 30 ECTS. Študentje in študentke tako ne pridejo le v neposreden stik z jezikom in kulturo jezikov, katerim se posvečajo, temveč jim je ponujena tudi možnost, da izbirajo med pestro ponudbo prevajalskih seminarjev.

  • Število kreditnih točk: 120 ECTS kreditnih točk (KT)
  • Trajanje programa: 2 leti (4 semestre)
  • Bivanje v tujini: vsaj 1 semester = 30 KT na partnerski univerzi
  • Jezik poučevanja: Slovenščina/francoščina/angleščina
  • Začetek izvajanja programa: študijsko leto 2010/11

Vse študente in študentke, ki bi se radi vpisali na skupni Drugostopenjski magistrski študijski program Prevajanje z INALCO in ISIT v Parizu, prosimo, da se oglasijo pri oddelčni koordinatorici doc. dr. Sonii Vaupot in ji najkasneje do 30. 6. oddajo:

  • kratek življenjepis v francoščini 
  •  motivacijsko pismo v francoščini, v katerem na kratko obrazložite (približ. 1 stran), zakaj želite študirati na skupnem programu

Obrazec za informativno prijavo