Izbirnost

IZBIRNOST

Več kot polovica programa, tj. za 69 KT oz. 57.5 %, je izbirnega; od tega je notranje izbirnosti za 57 KT in zunanje izbirnosti za 12 KT. Študenti in študentke lahko izbirajo med prevajanjem tehniških in znanstvenih besedil, humanističnih, promocijskih, pravnih, političnih, literarnih besedil, podnaslavljanjem, terminologijo, leksikologijo, semantiko, kontrastivno leksikologijo itd.