Pogoji za dokončanje študija

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Zbranih 120 KT:

  • opravljene vse obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti
  • pozitivno ocenjeno magistrsko delo (20 KT)
  • uspešen zagovor magistrskega dela (2 KT)
  • opravljen magistrski izpit (2 KT): prevod iz in v angleški ter iz in v francoski jezik z zagovorom ROKI

Jezik magistrskega dela na skupnih programih Oddelka za prevajalstvo FF UL

V skladu z 12. členom Pravilnika o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje FF UL se magistrsko delo na skupnem magistrskem programu Prevajanje (smer slovenščina-angleščina-francoščina) piše v francoskem jeziku.

Magistrsko delo na skupnih programih mora vsebovati daljši povzetek v slovenskem jeziku, in sicer v obsegu od 5 do 7 strani (tj. od 7500 do 10 500 znakov).