Obvezni semester v tujini

OBVEZNI SEMESTER V TUJINI

Obvezni semester na partnerski univerzi je tretji semester.
Uradi za mednarodne odnose na univerzah (oziroma ustrezni organi na posameznih ustanovah) pomagajo gostujočim študentom tako, da jim nudijo pomoč pri iskanju informacij o bivališčih, infrastrukturi, jezikovnih in po potrebi o določilih o vizumih itn.
Sodelujoče univerze ne odgovarjajo za škodo, nezgode in podobne primere, ki jih namerno povzročijo (gostujoči) študenti in v tej zvezi od njih ni mogoče zahtevati nobene odgovornosti. Upoštevajo se zakonski predpisi, ki veljajo na posamični matični univerzi.
Študenti morajo sami kriti stroške, ki nastanejo zaradi njihovega sodelovanja v magistrskem študiju, potne stroške, bivališče in druge življenjske stroške. Študenti lahko zaprosijo za finančno pomoč in štipendije iz različnih programov mobilnosti. Partnerske univerze si bodo prizadevale za recipročnost.