Šolnina

ŠOLNINA

Vpisnino ali šolnino pobira izključno matična univerza, razen v primeru študija na ISIT-u, kjer partnerska univerza zaračunava stroške vpisnine v višini 3500 evrov za semester.

Študentom je v okviru mobilnosti na partnerski univerzi priznan status rednih študentov in imajo prost dostop do vseh ustanov partnerske univerze.

 Lokalne pristojbine in zdravstveno zavarovanje so na partnerskih univerzah lahko različne.