Tolmačenje (MA)

Tolmačenje (MA)

Po vzoru sorodnih visokošolskih programov v Evropi, kjer se dodiplomski programi iz medkulturnega oz. medjezikovnega posredovanja nadgrajujejo z magistrskimi programi iz prevajanja in tolmačenja, se tudi naš prvostopenjski dodiplomski program Medjezikovno posredovanje dopolnjuje z magistrskima programoma Prevajanje in Tolmačenje.

Magistrski študij tolmačenja traja dve leti in usposablja visoko kvalificirane tolmačke in tolmače, ki se uspešno soočajo z zahtevami trga in so sposobni iz pisne, govorne ali multimedialne predloge izdelati funkcionalno govorno ali multimedialno besedilo.

Z uporabo odgovarjajočih tehnik so sposobni konsekutivno in simultano tolmačiti poslovna, strokovna in politična besedila, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Vpiše se lahko vsak kandidat oz. kandidatka:

  • z diplomo prve stopnje Medjezikovnega posredovanja ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem študiju se morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju); pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus tolmaških sposobnosti;
  • z diplomo prve stopnje z drugega strokovnega področja; pogoj je opravljen izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkusijo tolmaške sposobnosti; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT;
  • z zaključenim visokošolskim strokovnim študijskim programom po starem programu z drugih strokovnih področij; pogoj je opravljen izpit kot zgoraj; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT; in sicer jih za vsakega posameznika določi Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Študij se zaključi z magistrskim delom in njegovim zagovorom ter magistrskim izpitom.