Cena študija

CENA ŠTUDIJA

Magistrski študij (2. stopnja) je brezplačen za:

- vse državljane EU in
- državljane Hrvaške, Črne Gore in Makedonije, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum,

a le če se vpišejo na redni študij z zaključeno 1. stopnjo študija.

Študij je plačljiv le:

- za vse, ki niso državljani EU ali zgoraj naštetih držav,
- če se kandidat vpiše na izredni študij in
- če na redni študij vpiše kandidat z že doseženo izobrazbo, ki je enakovredna bolonjskemu magisteriju (2. stopnja) - to torej velja za vse kandidate z univerzitetno diplomo (po "starem" sistemu).