Možnosti zaposlovanja

MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA IN STROKOVNI NASLOV
tolm-tabela.jpg#asset:3031

Glede na dejstvo, da sta skoraj dve tretjini vseh diplomantov (65 %; od leta 2006 je magistriralo 20 študentov, akreditacijo pa opravilo 13 magistrov študija Tolmačenja) uspešno opravili akreditacijski izpit pri Generalnem direktoratu za tolmačenje pri evropskih inštitucijah, kaže, da učni izidi študentov ustrezajo ciljem programa. Generalni direktorat za tolmačenje pri Evropski komisiji SCIC navaja podatke, da za uspešno delo potrebuje približno 80 tolmačev za vsak jezik, ki ga ta služba ponuja (podatke vsako leto na letnem sestanku SCIC posreduje Generalni direktorat za tolmačenje, najdete jih lahko tudi na: http://www.europa-nu.nl/id/vh...). Leta 2012 je bilo pri vseh evropskih inštitucijah akreditiranil le 67 tolmačev za slovenski jezik, kar pomeni, da potreba po tolmačih za slovenski jezik še obstaja.