Magistrski izpit

MAGISTRSKI IZPIT

Magistrski izpit za kombinacijo A-B-C vključuje preizkus iz:

  • konsekutivnega tolmačenja A-B
  • konsekutivnega tolmačenja B-A
  • konsekutivnega tolmačenja C-A
  • simultanega tolmačenja A-B
  • simultanega tolmačenja B-A
  • simultanega tolmačenja C-A

Magistrski izpit za kombinacijo A-C-C vključuje preizkus iz:

  • konsekutivnega tolmačenja C1-A
  • konsekutivnega tolmačenja C2-A
  • simultanega tolmačenja C1-A
  • simultanega tolmačenja C2-A

Ker so na izpitu prisotni tudi ocenjevalci iz tujine (predstavniki tolmaških služb evropskih inštitucij: npr. Evropske komisije in Evropskega parlamenta), magistrski izpit iz tolmačenja v skladu s 140. členom Statuta Univerze v Ljubljani poteka samo dvakrat letno, in sicer praviloma v juniju in septembru. Zaradi velikih stroškov organizacija izpita, študent lahko izpit opravlja zastonj le dvakrat, nadaljnja opravljanja se zaračunajo po ceniku FF UL.