Pogoji za napredovanje

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Za napredovanje v drugi letnik magistrskega študija tolmačenja mora študent oz. študentka v celoti opraviti obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za prvi letnik, v skupnem obsegu 54 KT.