Vpisni pogoji

VPISNI POGOJI


Na magistrski študij Tolmačenja se lahko vpiše:

  • vsak kandidat oz. kandidatka z diplomo prve stopnje Medjezikovnega posredovanja ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem študiju se morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju); pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus tolmaških sposobnosti;
  • kandidat oz. kandidatka z diplomo prve stopnje z drugega strokovnega področja: ti kandidati oz. kandidatke morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkus tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT;
  • kandidat oz. kandidatka, ki je končal oz. končala visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij: ti kandidati oz. kandidatke morajo opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija) in preizkus tolmaških sposobnosti; glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko določijo dodatne obveznosti v obsegu od 10 do največ 60 KT; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Kolegij predstojnika Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Merila ob omejitvi vpisa za kandidate oz. kandidatke, ki so opravili preizkus tolmaških sposobnosti (brez pozitivno opravljenega izpita tolmaških sposobnosti vpis na program tolmačenje ni mogoč):

  • povprečna ocena na dodiplomskem študiju (20 %)
  • ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge (20 %)
  • povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz slovenskega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (15 %)
  • povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz angleškega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (15 %)
  • povprečna ocena iz drugega tujega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz drugega tujega jezika pri izpitu, navedenem v drugi alinei (15 %)
  • bibliografija in nagrade (15 %)
Natančna določila so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis, ki ga pripravi Ministrstvo za znanost in visoko šolstvo.