Vpisovanje ocen

Vpisovanje ocen

1. letnik

 • Uvod v študij slovenskega jezika  - izr. prof. dr. Vojko Gorjanc
 • Slovenski jezik in diskurz – izr. prof. dr. Vojko Gorjanc
 • Slovenska družba, kultura in literatura (Slovenska družba in kultura, Lit. v medkult. položaju) – doc. dr. Tanja Žigon
 • Uvod v študij medjezikovnega posredovanja (Uvod v medjezikovno posredovanje, Vloga, pomen in raba slovarjev, Pismenost za informacijsko družbo) – doc. dr. Primož Jurko
 • Angleški jezik I (slovnica, fonetika, jezikovne vaje) – doc. dr. Agnes Pisanski Peterlin
 • Britanska družba, kultura in literatura (družba in kultura, literatura) – red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn
 • Slovensko- angleško medjezikovno posredovanje I (Medjezikovno posredovanje, Tvorjenje besedil v angleškem jeziku) – lekt. Nina Grahek Križnar
 • Nemški jezik I – doc. dr. Helena Kuster
 • Francoski jezik I – izr. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
 • Italijanski jezik I (slovnica, fonetika, jezikovne vaje) – lekt. Sandro Paolucci
 • Družba, kultura in literatura nemškega gov. področja I (družba in kultura, literatura) – doc. dr. Helena Kuster
 • Družba, kultura in literatura francoskega gov. področja I (družba in kultura, literatura) – doc. dr. Sonia Vaupot
 • Družba, kultura in literatura italijanskega gov. področja I (družba in kultura, literatura) – lekt. Sandro Paolucci
 • Slovensko – nemško medjezikovno posredovanje I (Medjezikovno posredovanje, Tvorjenje besedil) – doc. dr. Helena Kuster
 • Slovensko – francosko medjezikovno posredovanje I (Medjezikovno posredovanje, Tvorjenje besedil) – izr. prof. dr. Mojca Schlamberger Bregar
 • Slovensko – italijansko medjezikovno posredovanje I (Medjezikovno posredovanje, Tvorjenje besedil) – lekt. Sandro Paolucci

2. letnik

 • Leksika in slovnica slovenskega jezika – izr. prof. dr.  Andreja Žele
 • Slovenski jezik in družba ali Zunanji izbirni predmet – izr. prof. dr. Vojko Gorjanc
 • Osnovne prevajalske kompetence – doc. dr. Špela Vintar
 • Angleški jezik II (slovnica, jezikovne vaje) – doc. dr. Agnes Pisanski Peterlin
 • Ameriška družba, kultura in literatura  (Ameriška družba in kultura, Ameriška literatura) – red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn
 • Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje II (Idiomatika in stilistika angleškega jezika, Medjezikovno posredovanje iz angleščine v slovenščino) – doc. dr. David Limon
 • Nemški jezik II (slovnica, jezikovne vaje) – izr. prof. dr. Ada Gruntar Jermol
 • Francoski jezik II (slovnica, jezikovne vaje) – izr.prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
 • Italijanski jezik II (slovnica, jezikovne vaje) – lekt. Sandro Paolucci
 • Družba, kultura in literatura nemških govornih področij II (družba in kultura, literatura) – izr. prof. dr. Ada Gruntar Jermol
 • Družba, kultura in literatura francoskih govornih področij II (družba in kultura, literatura) – doc. dr. Sonia Vaupot
 • Družba, kultura in literatura italijanskih govornih področij II (družba in kultura, literatura) – lekt. Sandro Paolucci
 • Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje II (idiomatika in stilistika, besedotvorje, medjezikovno posredovanje) – doc. dr. Helena Kuster
 • Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje II ((idiomatika in stilistika, medjezikovno posredovanje) – doc. dr. Sonia Vaupot
 • Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje II ((idiomatika in stilistika, medjezikovno posredovanje) – lekt. Sandro Paolucci

3. letnik

 • Razumevanje in tvorjenje besedil v slovenskem jeziku – izr. prof. dr. Andreja Žele
 • Osnovne prevajalske kompetence (Tolmačenje za prevajalce, Mednarodne organizacije) – doc. dr. Tanja Žigon
 • Izbirni diplomski seminar – različni izvajalci
 • Zunanji izbirni predmet – izvajalec predmeta
 • Angleški jezik III (Kontrastivna slovnica, Tvorjenje besedil) – doc. dr. Silvana Orel Kos
 • Družbe, kulture in literature angleških govornih področij (Družbe in kulture angleških govornih področij, Literature angleških govornih področij) – red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn
 • Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje III (Prevajanje v slovenščino, Prevajanje iz slovenščine) – doc. dr. Silvana Orel Kos
 • Nemški jezik III (Kontrastivna slovnica, Jezikovne vaje) – izr. prof. dr. Ada Gruntar Jermol
 • Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III (Družba in kultura III, Literatura III) – doc. dr. Helena Kuster
 • Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje III (Prevajanje v slovenščino, Prevajanje iz slovenščine) – lekt. Mladen Rieger
 • Francoski jezik III (Kontrastivna slovnica, Tvorjenje besedil) – izr.prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
 • Frankofona družba, kultura in literatura III (Frankofona družba in kultura, Frankofona literatura) – doc. dr. Sonia Vaupot
 • Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje III (Prevajanje v slovenščino, Prevajanje iz slovenščine) – doc. dr. Sonia Vaupot
 • Italijanski jezik III (Kontrastivna slovnica, Tvorjenje besedil) – lekt. Sandro Paolucci
 • Italijanska družba, kultura in literatura III (Italijanska družba in kultura, Italijanska literatura) – lekt. Sandro Paolucci
 • Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje III (Prevajanje v slovenščino, Prevajanje iz slovenščine) – lekt. Sandro Paolucci

 Vpisovanje ocen: Prevajanje in tolmačenje

1. letnik (Prevajanje in Tolmačenje)

 • Slovenski jezik: besediloslovje in analiza diskurza – izr. prof. dr. Vojko Gorjanc
 • Specialna področja prevajanja – doc. dr. David Limon
 • Zunanji izbirni predmet – izvajalec predmeta
 • Prevajalska praksa – asist. dr. Nataša Hirci
 • Tvorjenje besedil v angleščini – red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn – podpisuje (v indeks vpisuje asist. dr. Nataša Hirci)
 • Prevajalski seminar I (angleščina) – doc. dr. Primož Jurko
 • Razumevanje in tvorjenje besedil v nemškem jeziku – doc. dr. Andrea Leskovec
 • Prevajalski seminar I (nemščina) – izr. prof. dr. Ada Gruntar Jermol
 • Tvorjenje besedil v francoskem jeziku – doc. dr. Sonia Vaupot
 • Prevajalski seminar I (francoščina) – izr. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
 • Italijanski jezik in besedilo – doc. dr. Tanja Žigon
 • Prevajalski seminar I (italijanščina) – doc. dr. Tanja Žigon

2. letnik (Prevajanje)

 • Slovenska strokovna besedila – priznano
 • Poklicni vidiki prevajanja – doc. dr. David Limon
 • Teorija prevajanja - priznano
 • Opisno prevodoslovje – priznano
 • Metode znanstveno-raziskovalnega dela in magistrski seminar – izr. prof. dr. Vojko Gorjanc
 • Angleško-slovenske medkulturne študije – doc. dr. David Limon
 • Prevajalski seminar II (angleščina) – doc. dr. Donald Reindl
 • Kontrastivna slovensko-nemška analiza – izr. prof. dr. Ada Gruntar Jermol
 • Prevajalski seminar II (nemščina) – izr. prof. dr. Ada Gruntar Jermol
 • Kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza – izr. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
 • Prevajalski seminar II (francoščina) – doc. dr. Sonia Vaupot
 • Italijanski jezik: terminologija in področni jeziki – doc. dr. Tanja Žigon
 • Prevajalski seminar II (italijanščina) – doc. dr. Tanja Žigon

2. letnik (Tolmačenje)

 • Teorija tolmačenje – izr. prof. dr. Vojko Gorjanc
 • Tolmaška praksa – doc. dr. Špela Vintar
 • EU in mednarodne organizacije – lekt. mag. Amalija Maček
 • Metode znanstveno-raziskovalnega dela in magistrski seminar – izr. prof. dr. Vojko Gorjanc
 • Konsekutivno tolmačenje (jezik B) – lekt. mag. Amalija Maček
 • Simultano tolmačenje (jezik B) - lekt. mag. Amalija Maček
 • Konsekutivno tolmačenje (jezik C) – lekt. mag. Amalija Maček
 • Simultano tolmačenje (jezik C) - lekt. mag. Amalija Maček
 • Jezikovna kompetenca jezika C – doc. dr. Silvana Orel Kos (angleščina), doc. dr. Sonia Vaupot (francoščina), asist. mag. Lars Felgner (nemščina)