Telo-duh v neevropskih filozofijah

Telo-duh v neevropskih filozofijah

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petek Nina, red. prof. dr. Milčinski Maja

Vsebina

Študenti in študentke razvijajo sposobnosti kritične analize radikalno različnih racionalnosti, ki delujejo v neevropskih kulturah, in razvijajo specifične metode proučevanja le-teh. Telo je izhodišče proučevanja odnosov med družbenimi, religijskimi, političnimi in osebnimi identitetami in načinov samorazumevanja in odnosov le-tega do proučevanja neevropskih kultur in filozofij. Razmejevanje med teorijo in prakso v evropski filozofski tradiciji in razlike v neevropskih kulturah – indijske, tibetanske, kitajske in japonske prakse vadbe telesa-duha in vzporednice z afriškimi in severnoameriškimi indijanskimi pojmovanji telesa-duha. Praktična izkušnja kot osnova teoretskega raziskovanja. Razlike glede na kartezijanski dualizem.