Studijski programi druge stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Translation: Graz (MA)

Vsebine

Drugostopenjski magistrski študijski program Prevajanje (smer slovenščina-angleščina-nemščina) sta izoblikovala Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštitut za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu. Obe inštituciji sta članici mednarodne organizacije visokošolskih ustanov, ki poučujejo prevajanje in tolmačenje CIUTI, kar izkazuje visoko kvaliteto poučevanja ne samo v evropskem, temveč tudi v svetovnem merilu. Skupni program je nadgradnja že obstoječih bolonjskih magistrskih programov in ponuja študentom in študentkam najodličnejše na obeh ustanovah. Novost skupnega programa je, da morajo študentje in študentke vsaj en semester študirati na partnerski univerzi in tam opraviti obveznosti v obsegu 30 ECTS. Študentje in študentke tako ne pridejo le v neposreden stik z jezikom in kulturo dveh jezikov, katerima se posvečajo, temveč jim je ponujena tudi možnost, da izbirajo med pestro ponudbo prevajalskih seminarjev na obeh inštitucijah.

Število kreditnih točk: 120 ECTS kreditnih točk (KT)
Trajanje programa: 2 leti (4 semestre)
Bivanje v tujini: vsaj 1 semester = 30 KT na partnerski univerzi
Jezik poučevanja: slovenščina/nemščina/angleščina
Začetek izvajanja programa: študijsko leto 2010/11

Prednosti programa

  • bivanje in študij v tujini brez “izgube” semestra doma
  • avtomatično priznanje vseh opravljenih obveznosti na partnerski univerzi v tujini
  • tesnejši stik s ciljno in izhodiščno kulturo in jezikom, kar je nujno za uspešno prevajalsko delo
  • ponudba najatraktivnejših in najkvalitetnejših predmetov obeh univerz
  • zagotavljanje visoke kvalitete s skupnimi vpisnimi pogoji in zaključnimi zagovori magistrskih nalog
  • dosežen naziv je priznan v Sloveniji in Avstriji
  • večja zaposljivost in konkurenčnost diplomantov

Vse študente in študentke, ki bi se radi vpisali na skupni Drugostopenjski magistrski študijski program Prevajanje z Univerzo v Gradcu, prosimo, da se oglasijo pri oddelčni koordinatorici doc. dr. Tanji Žigon in ji najkasneje do 30. 6. oddajo:

  • kratek življenjepis v nemščini (tabelarni)
  • motivacijsko pismo v nemščini, v katerem na kratko obrazložite (približ. 1 stran), zakaj želite študirati na skupnem programu

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, si oglejte v zavihku dodatnih informacij in na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Obrazec za informativno prijavo

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja - Gradec 90 0 0 0 9 zimski
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Pravno prevajanje (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Umetnostna besedila (Gradec) 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Analiza besedil in tehnike prevajanja spretnosti: 1. tuji jezik 0 0 0 0 3
Analiza besedil in tehnike prevajanja: 2. tuji jezik 0 0 0 0 3
Magistrski izpit 0 0 0 0 2
Magistrsko delo 0 0 0 0 20
Modul A-H: angleški jezik 0 0 0 0 4
Modul A-H: nemški jezik 0 0 0 0 4
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodoslovni seminar 0 0 0 0 4
Profesional ni vidiki prevajanja in tolmačenja 0 0 0 0 2
Tolmačenje za družbo 0 0 0 0 4
Upravljanje s terminologijo 0 0 0 0 3
Zagovor magistrskega dela 0 0 0 0 2
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Korpusi in lokalizacija (P+G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Humanistična in literarna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Politična in strokovna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Poslovna korespondenca in pogodbe (P, G) 0 0 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka