Studijski programi druge stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Translation: Pariz (MA)

Vsebine

Oddelek za prevajalstvo ima od leta 2014 dalje dve skupni diplomi s pariškimi institucijami, kjer se poučuje prevajanje. Prvi poteka v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za vzhodne jezike in civilizacije (INALCO), drugi pa z Visokošolskim inštitutom za tolmačenje, prevajanje in management (ISIT). Na vsak program se lahko vpiše do 5 študentov z Oddelka za prevajalstvo. Skupni program je nadgradnja že obstoječih bolonjskih magistrskih programov in predvideva, da študentje in študentke vsaj en semester študija opravijo v tujini v obsegu 30 ECTS. Študentje in študentke tako ne pridejo le v neposreden stik z jezikom in kulturo jezikov, katerim se posvečajo, temveč jim je ponujena tudi možnost, da izbirajo med pestro ponudbo prevajalskih seminarjev.

  • Število kreditnih točk: 120 ECTS kreditnih točk (KT)
  • Trajanje programa: 2 leti (4 semestre)
  • Bivanje v tujini: vsaj 1 semester = 30 KT na partnerski univerzi
  • Jezik poučevanja: Slovenščina/francoščina/angleščina
  • Začetek izvajanja programa: študijsko leto 2010/11

Vse študente in študentke, ki bi se radi vpisali na skupni Drugostopenjski magistrski študijski program Prevajanje z INALCO in ISIT v Parizu, prosimo, da se oglasijo pri oddelčni koordinatorici doc. dr. Sonii Vaupot in ji najkasneje do 30. 6. oddajo:

  • kratek življenjepis v francoščini 
  •  motivacijsko pismo v francoščini, v katerem na kratko obrazložite (približ. 1 stran), zakaj želite študirati na skupnem programu

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, si oglejte v zavihku dodatne informacije in na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja - Pariz 0 0 0 0 9
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje (Pariz) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije (Pariz) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil (Pariz) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika (Pariz) 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija I 0 60 0 0 3
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrski izpit 0 0 0 0 2
Magistrsko delo in zagovor magistrskega dela 0 0 0 0 22
Prevajalski seminar IV med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar: francoščina-angleščina 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar: slovenščina-francoščina 0 0 0 0 6
Specializirani diskurz 0 0 0 0 6
Splošno in uporabno prevodoslovje 0 0 0 0 6
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 1 1
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Humanistična in literarna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Lokalizacija (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Politična in strokovna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Poslovna korespondenca in pogodbe (P, G) 0 0 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka