Srečno 2024!

Srečno 2024!

Srečno 2024!

Spoštovani,

spet je leto mimo. Ko se ozremo nazaj, imamo občutek, da leto 2023 ni bilo leto velikih dosežkov, ampak je potekalo kot leto majhnih sprememb na vseh področjih. Šele popis dogodkov in dosežkov nam osvetli njihovo razsežnost in vedno znova smo presenečeni, kako velika in uspešna institucija je Filozofska fakulteta. 

Na administrativnem področju so potekale izboljšave informacijskega sistema SAP, saj smo v januarju začeli s prehodom na LODN, letni osebni delovni načrt, ki se je izvršil z novembrom. Novela Zakona o evidencah z zahtevo po evidentiranju za vse je prinesla amandma, v okviru katerega so bili izvzeti pedagogi in raziskovalci. Univerza s svojim pravkar sprejetim pravilnikom uvaja elektronsko beleženje prisotnosti, kar pa za pedagoške delavce in raziskovalce ne bo prineslo nobene spremembe glede na sedanji način dela. Morda bodo pa za drugačno organizacijo dela dani pogoji, ko se bo uresničila velikokrat obljubljena selitev na Strojno fakulteto. 

Trenutno poteka prenova pravil Filozofske fakultete, zaključuje se prva faza. V prihodnjem letu pa se nam obeta tudi prehod na novo celostno podobo UL, v okviru katere bo Filozofska fakulteta ponovno lahko zasijala v modri barvi. 

Na pedagoškem področju je bil naš mandat že od začetka zaznamovan s spremembo vpisnih pogojev: letos smo se spet ukvarjali z njimi, saj je v januarju postalo očitno, da se z univerzitetnim prevajalnikom, ki je upošteval klasifikacijo klasius, usklajevanje vpisnih pogojev ne bo izšlo. Zaenkrat vpisni pogoji ostajajo nespremenjeni še dve leti.  

Tudi letos smo izvedli uspešne promocije študijskih programov in informativne dneve: v tej luči smo prevetrili predstavitvene brošure. V razpisu za vpis se je pojavila potreba po povečanem številu vpisnih mest na Oddelku za psihologijo, proti koncu leta pa nas je presenetil poziv po usklajevanju vpisa s potrebami na trgu, ki pa se mu bomo po poglobljeni analizi posvetili v prihodnjem letu. 

Univerza v Ljubljani je prešla na stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti: nova merila UL za razporejanje sredstev za stabilno financiranje so nam omogočila izplačilo individualnega sklada financiranja za posameznike in projekte in verjamemo, da se bo to v prihodnje poznalo pri znanstveni odličnosti. Po novem pravilniku so bili izbrani mladi raziskovalci in velja omeniti, da je FF dobila tudi dva izjemna mentorja. Na koncu leta pa je postalo jasno, da je FF dobila nov raziskovalni program in povečano financiranje v štirih že obstoječih, kar kaže, da humanistika ima smisel. 

Zaposleni in zaposlene ste organizirali veliko konferenc, srečanj, predstavitev, skupaj smo se veselili zaključka Noči raziskovalcev, Leta jezikov, ki se je prevesilo v Leto učitelja, in veselimo se novih izzivov v prihodnjem letu. Vaši uspehi - ERC projekt, najodličnejši dosežek Univerze v Ljubljani, državno odlikovanje reviji, pa še veliko drugih priznanj, ki so bila podeljena v tednu UL in na fakulteti - na eni strani kažejo na predanost delu, ki ga opravljate, opravljamo, na drugi strani pa na to, kako prepoznavna je Filozofska fakulteta v širšem družbenem okolju. Naj tako tudi ostane, saj priložnosti za družbeno delovanje ne zmanjka. 

To se je pokazalo tudi letos: jesen je bila zaznamovana s katastrofalnimi poplavami po Sloveniji, ki jim je na fakulteti sledilo še sesutje računalniškega sistema, ki je močno zaznamovalo vpis. A tehnično napako smo premagali s požrtvovalnostjo in sodelovanjem vseh vpletenih, kar nas je še bolj povezalo. Drugače pa je na svetovni ravni, kjer se pretekle vojne niso nehale, začele pa so se nove. Prav tako so se nas dotaknili dogodki na Karlovi univerzi v Pragi, kjer je strelski pohod v akademskem okolju, kakršne smo do sedaj poznali predvsem iz Amerike, povzročil razdejanje, nepotrebne prezgodnje smrti, in zasejal strah v akademsko okolje. Dogodki na Filozofski fakulteti Karlove univerz v Pragi, naši sestrski instituciji, so nas spomnili, kako krhki smo, predvsem pa opomnili, da razmislimo, kaj v resnici največ šteje. 

Zato v letošnjo poslanico vključujemo prošnjo za mir, razumevanje in pobudo za sprejemanje različnosti in priznavanju pravice do nje. Naj bo naše vodilo v prihodnjem letu, da skrbimo drug za drugega in še naprej ustvarjamo varno okolje, v katerem bomo empatični do kolegov in kolegic, sodelavcev in sodelavk in do študentov in študentk, ki so nam zaupani. 

V imenu vodstva Filozofske fakultete vam želim mirne in prijetne praznike, v letu 2024 pa bomo skupaj ustvarjali pogoje, da bo naša akademska skupnost živela in se razvijala po načelu humanosti, medsebojnega spoštovanja in upoštevanja raznolikosti, ki prinaša nove možnosti za razmišljanje in iskanje rešitev »out ob the box«, kot piše ob skulpturi možganov, ki so ostali v avli Filozofske fakultete po razstavi Novembra smo., še enega od dogodkov, ki so nas letos zaznamovali. 

Srečno 2024! 

Mojca Schlamberger Brezar 

Zadnje novice

“DOCUMENTING COPTIC MONASTIC HERITAGE” PROJECT

Matjaž Kačičnik 2018 © Endangered Hermitages Project = Documenting Coptic Monastic Heritage Project

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

Support and assistance by the University of Ljubljana