Department of Translation Studies

Students with special status (in Slovene)

Protokol za študente s posebnimi potrebami

1. Na začetku študija (1. letnik) študent s posebnimi potrebami pisno obvesti učitelja tutorja za študente s posebnimi potrebami o svojem statusu in predlaga prilagoditve (večinoma so te zapisane že v odločbi);

2. V določenem roku študent prejme pisno obvestilo o tem, kaj je mogoče upoštevati in česa ne;

3. Študent naj se nato z učiteljem tutorjem točno dogovori o tem,
- ali vnaprej potrebuje (dodatno) učno gradivo in v kakšni obliki,
- ali potrebuje spremstvo do predavalnice (da ga kdo počaka in odpelje do predavalnice ali pomaga tja priti);
- ali pri izpitu potrebuje prilagoditve in kakšne (podaljšan čas, posebno mizo za pisanje, računalnik, pisanje izpita v dveh delih, izven razreda ipd.).

Staff