Zadnje novice

Preberi več

Razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2019/20 s konzorcijem univerz MAUI, ZDA

16.01.2019

Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja MAUI za obdobje enega do dveh semestrov.

Preberi več

Razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2019/20 s konzorcijem univerz AEN v Avstraliji

16.01.2019

Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na sedmih institucijah v Avstraliji za obdobje enega od dveh semestrov.

Preberi več

Translation and Interpreting Responding to the Challenges of Contemporary Society

10.01.2019

The Translation and Interpreting Responding to the Challenges of Contemporary Society conference is organized on the occasion of the 100th Anniversary of the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Študij na Oddelku za prevajalstvo

Oddelek za prevajalstvo ponuja študij treh jezikov, in sicer slovenščine in angleščine v povezavi z nemščino, francoščino ali italijanščino. Poleg poglobljenega študija jezika, kulture in literature študentje dodobra spoznajo tudi sodobne jezikovne in prevajalske tehnologije, kar je v sodobni informacijski družbi nujno potrebno znanje za vsakega prevajalca ali tolmača, prav tako pa se naučijo vseh potrebnih znanj, da lahko funkcionirajo v sodobni večjezični in večkulturni družbi, ki je vse bolj dinamična in digitalna.
Naši diplomanti lahko izbirajo v širokem naboru poklicev v hitro rastoči jezikovni industriji in v sorodnih panogah, kjer je potrebno dobro poznavanje tujih jezikov, sistemov in kultur. Delujejo kot prevajalci in tolmači tako za domače kot tudi evropske inštitucije, poleg tega pa so zaposleni pri različnih predstavništvih in v mednarodnih podjetjih, lahko pa se zaposlijo tudi na številnih drugih področjih, na primer v mednarodni komunikaciji in odnosih z javnostmi, vse več naših diplomantov pa se odloča za raziskovalno kariero. Kratek pregled različnih zgodb in poklicev, v katerih so se našli naši nekdanji študentje, lahko najdete na tej povezavi.

Vrste študija na oddelku

Na Oddelku za prevajalstvo izvajamo dodiplomski program (Medjezikovno posredovanje), dva magistrska programa (Prevajanje in Tolmačenje), dva skupna magistrska programa (z avstrijskimi in s francoskimi partnerji) in doktorski program.

Mednarodne evalvacije in akreditacije

Magistrska študijska programa Prevajanje in Tolmačenje na Oddelku za prevajalstvo sta bila mednarodno ovrednotena in ocenjena kot ena najkvalitetnejših v Evropi. Ocenjena sta bila s strani mednarodnega združenja CIUTI, službe za tolmačenje pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu za vstop v konzorcij EMCI in Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji za vključitev v mrežo EMT

Oddelek je tudi ustanovni ter redni akademski član evropske zveze društev sodnih tolmačev in prevajalcev EULITA.

Zadnja obvestila

Nemška fonetika, ustni izpit, časovni razpored (četrtek, 24. 1. 2019, kabinet 22a):


Od 10.30 do 12.30:


18170609


18180615


18180616


18180619


18181002


18180628


Od 12.30 do 14.10:


18180629


18180634


18180635


18180636


18180638

Zaradi nepredvidenih okoliščin se bo izpit iz Italijanske literature III začel ob 11.00, govorilna ura pa bo od 12.00 do 12.45. Za pozno obvestilo se opravičujem in se zahvaljujem za razumevanje. 

KAJ?          Skupna dodatna čitalnica, namenjena študiju. 


KDAJ?        21. januar – 7. februar in 11. – 15. februar 2019

                   PON-ČET      6-21
                   PET               6-14

 Ob sobotah, nedeljah in praznikih je ZAPRTA.

KJE?  Učilnica 325 v 3. nadstropju (nasproti levega dvigala).

Želimo vam uspešen študij.

K ustnemu delu izpita iz UŠSJ lahko pristopijo po naslednjem vrstem redu študenti z vpisnimi številkami:

18180613, 18180634, 18180596

Ustni del izpita bo ob 16.15.

Vsi drugi izpiti so bili ocenjeni negativno. Ogled je mogoč takoj po ustnih izpitih ali med govorilnimi urami.

V sklopu Erasmus+ mednarodne kreditne mobilnosti sta za študij in raziskovanje na Državni univerzi v Astrakhanu (http://asu.edu.ru/en) in Univerzi v Beogradu (http://www.bg.ac.rs/en) v štud. l. 2019/2020 na voljo še dve mesti, in sicer po eno petmesečno izmenjavo na vsaki od univerz. 

Mobilnost poteka v okviru študenskega projektnega sodelovanja. Na univerzi v Astrakhanu je projektna tema "Prevajanje/Tolmačenje: od tradicionalnih do hibridnih metod in tehnik", na univerzi v Beogradu pa "Prevajanje/Tolmačenje sovražnega/družbeno nesprejemljivega diskurza".


Koordinator mobilnosti: Vojko Gorjanc


Na študij grejo lahko študentke_je od drugega letnika dodiplomskega študija dalje. Prednost imajo študetke_i, ki bodo projektno delo povezali z izdelavo svoje magistrske naloge. Rok za oddajo prijave je 10. 2. 2019.


Za prijavo na razpis naj kandidat_ka oddelčnemu koordinatorju po elektornski pošti pošlje:


- Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.


- Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.


- Predlog raziskave na najmanj eni in največ dveh straneh.

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2018-2019.

Upravičeno obdobje izvedbe prakse je 1. 3. 2019 do 30. 9. 2019.

Interni rok za prijavo študentov preko VISa je ponedeljek 11. 2. 2019.

Študent enako kot pri rednem razpisu prijavo z motivacijskim pismo odda na oddelku, oddelčni rok za oddajo prijav v MP pa je 13. 2. 2019.

 Razpis je objavljen tudi na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Praksa  ter FB profilu, obveščamo tudi preko obvestil MP v VISu.

GU med izpitnim obdobjem so objavljene na oddelčni spletni strani. 

PJ