Zadnje novice

Preberi več

Mlada raziskovalka na Oddelku za prevajalstvo, Zarja Vršič, je letošnja prejemnica nagrade Radojke Vrančič

15.11.2019

Mlada raziskovalka na Oddelku za prevajalstvo, Zarja Vršič, je letošnja prejemnica nagrade Radojke Vrančič, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje prevajalcem, starim do 35 let, za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.

Preberi več

Študentski simpozij Slovan Slovanu Slovan

07.11.2019

Študente vseh stopenj vabimo na študentski simpozij Slovan Slovanu Slovan, ki ga ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani organiziramo študentje Filozofske fakultete UL. Simpozij bo potekal 10. in 11. aprila 2020 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Preberi več

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE TOLMAČEV ZA SODIŠČA IN URADE

05.09.2019

Rok za pisne prijave z dokazili je 30. september 2019. »Prijava na razpis TOLM«. Priloge so: overjena fotokopija diplome (razen diplomanti FF UL, ki lahko priložijo neoverjeno fotokopijo) ter ustrezno potrdilo o spremembi imena oz. priimka (fotokopija), če se ime in/ali priimek na diplomi razlikuje od imena in/ali priimka na prijavnici.

Študij na Oddelku za prevajalstvo

Oddelek za prevajalstvo ponuja študij treh jezikov, in sicer slovenščine in angleščine v povezavi z nemščino, francoščino ali italijanščino. Poleg poglobljenega študija jezika, kulture in literature študentje dodobra spoznajo tudi sodobne jezikovne in prevajalske tehnologije, kar je v sodobni informacijski družbi nujno potrebno znanje za vsakega prevajalca ali tolmača, prav tako pa se naučijo vseh potrebnih znanj, da lahko funkcionirajo v sodobni večjezični in večkulturni družbi, ki je vse bolj dinamična in digitalna.
Naši diplomanti lahko izbirajo v širokem naboru poklicev v hitro rastoči jezikovni industriji in v sorodnih panogah, kjer je potrebno dobro poznavanje tujih jezikov, sistemov in kultur. Delujejo kot prevajalci in tolmači tako za domače kot tudi evropske inštitucije, poleg tega pa so zaposleni pri različnih predstavništvih in v mednarodnih podjetjih, lahko pa se zaposlijo tudi na številnih drugih področjih, na primer v mednarodni komunikaciji in odnosih z javnostmi, vse več naših diplomantov pa se odloča za raziskovalno kariero. Kratek pregled različnih zgodb in poklicev, v katerih so se našli naši nekdanji študentje, lahko najdete na tej povezavi.

Vrste študija na oddelku

Na Oddelku za prevajalstvo izvajamo dodiplomski program (Medjezikovno posredovanje), dva magistrska programa (Prevajanje in Tolmačenje), dva skupna magistrska programa (z avstrijskimi in s francoskimi partnerji) in doktorski program.

Mednarodne evalvacije in akreditacije

Magistrska študijska programa Prevajanje in Tolmačenje na Oddelku za prevajalstvo sta bila mednarodno ovrednotena in ocenjena kot ena najkvalitetnejših v Evropi. Ocenjena sta bila s strani mednarodnega združenja CIUTI, službe za tolmačenje pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu za vstop v konzorcij EMCI in Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji za vključitev v mrežo EMT

Oddelek je tudi ustanovni ter redni akademski član evropske zveze društev sodnih tolmačev in prevajalcev EULITA.

Zadnja obvestila

Lekt. dr. Amalija Maček bo odsotna med 16. in 19.12.2019. Ves čas bo dosegljiva po elektronski pošti.

Jutri bom imela govorilno uro izjemoma od 15.30 do 16.15.

Jutri, 12. 12., moje govorilne ure odpadejo. V nujnih primerih se lahko oglasite ob 10.30. Hvala za razumevanje.

ŠTIPENDIJE UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE UNIVERZE V LJUBLJANI
Utrechtska mreža bo podelila do 20 štipendij v višini 1000€ študentom ali mladim raziskovalcem, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+/ npr. zaradi krajšega termina mobilnosti). Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na II ali III stopnji študija. Mobilnost si študentje organizirajo sami na eni izmed univerz, ki je članica Utrechtske mreže. Mobilnost lahko traja od 1. do 6. mesecev. Rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti jeod 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021.
Prijave, ki naj vsebujejo:
- Prijavo ( application form)
- Motivacijsko pismo v angleškem jeziku
- Priporočilno pismo v angleškem jeziku in
- Potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (ki ga izda profesor ali gostujoča univerza)
naj študentje oz. mladi raziskovalci posredujejo Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana do 1. februarja 2020.

Univerza v Ljubljani lahko nominira do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.
Več informacij in prijavna dokumentacija na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

Vlada RS je objavila razpis oz. povabilo za prijavo za interesente, ki bi želeli sodelovati pri projektu predsedovanja. Študentje (1. in 2. stopnje) so vabljeni k prijavi, delo bo raznoliko, tudi kaj prevajalskega, ne gre pa za konkretna prevajalska delovna mesta

https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/vlada-rs-vabi-k-sodelovanju-kandidate-in-kandidatke-za-delo-v-posebnem-vladnem-projektu-predsedovanje-republike-slovenije-svetu-eu-2021/

V četrtek in petek zaradi drugih obveznosti na fakulteti odpadejo govorilne ure. Dosegljiva sem po el. pošti.

Dr. Damjan Popič sporoča, da današnje govorilne ure in popoldanske obveznosti odpadejo.

V četrtek, 12. 12., zaradi službene odsotnosti odpadejo vsa moja predavanja in govorilne ure. S poukom nadaljujemo v petek, kot napovedano.


Nike K. Pokorn