Studijski programi prve stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Prevajalstvo

Vsebine

Oddelek za prevajalstvo na prvi stopnji študija izvaja univerzitetni študijski program PREVAJALSTVO, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

Enopredmetne smeri

  • Slovenščina-angleščina-nemščina
  • Slovenščina-angleščina-francoščina
  • Slovenščina-angleščina-italijanščina
  • dvojna diploma (slovenščina – angleščina – italijanščina) z Univerzo v Trstu

Dvopredmetne smeri:

  • Slovenščina- angleščina
  • Slovenščina- francoščina
  • Slovenščina- italijanščina
  • Slovenščina- nemščina

Če vas zanimajo jezikovni poklici in ne poučevanje, vam študij prevajalstva ponuja zanimiv in aktualen nabor jezikovnih, tehnoloških, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerimi pridobite jezikovno, tehnično, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v slovenščini in izbranih tujih jezikih, usvojite pa tudi osnovne prevajalske spretnosti.

Študentje in študentke so po končanem študiju sposobni suvereno in kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in izbranih tujih jezikih ter dobro poznajo evropske oz. svetovne kulture, povezane z izbrano jezikovno kombinacijo. Poleg poglobljenega študija jezika, kulture in literature zelo dobro spoznajo tudi sodobne jezikovne in prevajalske tehnologije, kar je v sodobni informacijski družbi nujno potrebno znanje za vsakega prevajalca/prevajalko ali tolmača/tolmačko, naučijo pa se tudi vseh potrebnih znanj, da lahko funkcionirajo v sodobni večjezični in večkulturni družbi, ki je vse bolj dinamična in digitalna. Veliko možnosti za pridobivanje izkušenj s študijem in življenjem v tujini ter pristen stik s tujimi jeziki in kulturami omogoča pester program mednarodnih študentskih izmenjav Erasmus+, ki študentom in študentkam prevajalstva omogoča študij v znanih univerzitetnih središčih v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji in drugod.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina – dvopredmetna smer
Angleščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Angleščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Britanska družba, kultura in literatura 60 0 0 0 6 letni
Slovenski jezikovni standard D 30 0 30 0 3 zimski
Slovensko-angleško prevajanje l 0 0 90 0 6 letni
Uvod v prevajanje in informacijsko družbo 30 0 30 0 6 zimski
Prevajalstvo - Slovenščina-nemščina – dvopredmetna smer
Družba, kultura in literatura nemških govornih področij I 60 0 0 0 6 letni
Nemščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Nemščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Slovenski jezikovni standard D 30 0 30 0 3 zimski
Slovensko-nemško prevajanje I 0 0 90 0 6 letni
Uvod v prevajanje in informacijsko družbo 30 0 30 0 6 zimski
Prevajalstvo - Slovenščina-francoščina – dvopredmetna smer
Francoska družba, kultura in literatura I 60 0 0 0 6 letni
Francoščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Francoščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Slovenski jezikovni standard D 30 0 30 0 3 zimski
Slovensko-francosko prevajanje I 0 0 90 0 6 letni
Uvod v prevajanje in informacijsko družbo 30 0 30 0 6 zimski
Prevajalstvo - Slovenščina-italijanščina – dvopredmetna smer
Italijanska družba, kultura in literatura I 60 0 0 0 6 letni
Italijanščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Italijanščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Slovenski jezikovni standard D 30 0 30 0 3 zimski
Slovensko-italijansko prevajanje I 0 0 90 0 6 letni
Uvod v prevajanje in informacijsko družbo 30 0 30 0 6 zimski
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina-francoščina – enopredmetna smer
Angleščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Angleščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Britanska družba, kultura in literatura 60 0 0 0 6 letni
Francoska družba, kultura in literatura I 60 0 0 0 6 letni
Francoščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Francoščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Medkulturnost slovenskega prostora 30 15 0 0 6 zimski
Slovenski jezikovni standard 45 0 30 0 6 zimski
Slovensko-angleško prevajanje l 0 0 90 0 6 letni
Slovensko-francosko prevajanje I 0 0 90 0 6 letni
Uvod v prevajanje in informacijsko družbo 30 0 30 0 6 zimski
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina-italijanščina – enopredmetna smer
Angleščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Angleščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Britanska družba, kultura in literatura 60 0 0 0 6 letni
Italijanska družba, kultura in literatura I 60 0 0 0 6 letni
Italijanščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Italijanščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Medkulturnost slovenskega prostora 30 15 0 0 6 zimski
Slovenski jezikovni standard 45 0 30 0 6 zimski
Slovensko-angleško prevajanje l 0 0 90 0 6 letni
Slovensko-italijansko prevajanje I 0 0 90 0 6 letni
Uvod v prevajanje in informacijsko družbo 30 0 30 0 6 zimski
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina-nemščina – enopredmetna smer
Angleščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Angleščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Britanska družba, kultura in literatura 60 0 0 0 6 letni
Družba, kultura in literatura nemških govornih področij I 60 0 0 0 6 letni
Medkulturnost slovenskega prostora 30 15 0 0 6 zimski
Nemščina za prevajalce I 30 0 75 0 6 zimski
Nemščina za prevajalce II 15 0 15 0 3 letni
Slovenski jezikovni standard 45 0 30 0 6 zimski
Slovensko-angleško prevajanje l 0 0 90 0 6 letni
Slovensko-nemško prevajanje I 0 0 90 0 6 letni
Uvod v prevajanje in informacijsko družbo 30 0 30 0 6 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina – dvopredmetna smer
Angleščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Angleščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Družba in kultura ZDA 0 0 0 0 3
Leksika in slovnica slovenskega jezika D 0 0 0 0 6
Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje 0 15 15 0 3 zimski
Slovenski jezik in družba 30 30 0 0 6 letni
Slovensko-angleško prevajanje II D 30 0 60 0 6 letni
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina-francoščina – enopredmetna smer
Angleščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Angleščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Družba, kultura in literatura ZDA 30 30 0 0 6 zimski
Francoska družba, kultura in literatura II 60 0 0 0 6 zimski
Francoščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Francoščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Leksika in slovnica slovenskega jezika 45 0 45 0 9 zimski
Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje 0 15 15 0 3 zimski
Slovenski jezik in družba 30 30 0 0 6 letni
Slovensko-angleško prevajanje II 30 0 90 0 9 letni
Slovensko-francosko prevajanje ll 30 30 60 0 9 letni
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina-italijanščina – enopredmetna smer
Angleščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Angleščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Družba, kultura in literatura ZDA 30 30 0 0 6 zimski
Italijanska družba, kultura in literatura II 60 0 0 0 6 zimski
Italijanščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Italijanščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Leksika in slovnica slovenskega jezika 45 0 45 0 9 zimski
Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje 0 15 15 0 3 zimski
Slovenski jezik in družba 30 30 0 0 6 letni
Slovensko-angleško prevajanje II 30 0 90 0 9 letni
Slovensko-italijansko prevajanje ll 30 0 90 0 9 letni
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina-nemščina – enopredmetna smer
Angleščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Angleščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Družba, kultura in literatura nemških govornih področij II 60 0 0 0 6 zimski
Družba, kultura in literatura ZDA 30 30 0 0 6 zimski
Leksika in slovnica slovenskega jezika 45 0 45 0 9 zimski
Nemščina za prevajalce III 15 0 60 0 3 zimski
Nemščina za prevajalce IV 15 0 15 0 3 letni
Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje 0 15 15 0 3 zimski
Slovenski jezik in družba 30 30 0 0 6 letni
Slovensko-angleško prevajanje II 30 0 90 0 9 letni
Slovensko-nemško prevajanje ll 30 30 60 0 9 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina-francoščina – enopredmetna smer
Angleščina za prevajalce V 15 15 30 0 3 zimski
Angleščina za prevajalce VI 15 15 0 0 3 letni
Digitalna slovenistika 30 0 90 0 9 letni
Družba, kultura in literatura francoskih govornih področij III 60 0 0 0 6 zimski
Družbe, kulture in literature angleških govornih področij 30 30 0 0 6 letni
Francoščina za prevajalce V 30 30 0 0 3 zimski
Francoščina za prevajalce VI 0 0 30 0 3 letni
Osnovne prevajalske kompetence ll 15 0 15 0 3 letni
Slovensko-angleško prevajanje lll 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-angleško prevajanje lV 0 0 60 0 3 letni
Slovensko-francosko prevajanje III 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-francosko prevajanje IV 0 60 0 0 3 letni
Zunanji izbirni predmeti 12
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina-italijanščina – enopredmetna smer
Angleščina za prevajalce V 15 15 30 0 3 zimski
Angleščina za prevajalce VI 15 15 0 0 3 letni
Digitalna slovenistika 30 0 90 0 9 letni
Družbe, kulture in literature angleških govornih področij 30 30 0 0 6 letni
Italijanska družba, kultura in literatura III 60 0 0 0 6 zimski
Italijanščina za prevajalce V 30 0 30 0 3 zimski
Italijanščina za prevajalce VI 0 30 0 0 3 letni
Osnovne prevajalske kompetence ll 15 0 15 0 3 letni
Slovensko-angleško prevajanje lll 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-angleško prevajanje lV 0 0 60 0 3 letni
Slovensko-italijansko prevajanje III 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-italijansko prevajanje IV 0 0 60 0 3 letni
Zunanji izbirni predmeti 12
Prevajalstvo - Slovenščina-angleščina-nemščina – enopredmetna smer
Angleščina za prevajalce V 15 15 30 0 3 zimski
Angleščina za prevajalce VI 15 15 0 0 3 letni
Digitalna slovenistika 30 0 90 0 9 letni
Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III 60 0 0 0 6 zimski
Družbe, kulture in literature angleških govornih področij 30 30 0 0 6 letni
Nemščina za prevajalce V 30 0 30 0 3 zimski
Nemščina za prevajalce VI 0 30 0 0 3 letni
Osnovne prevajalske kompetence ll 15 0 15 0 3 letni
Slovensko-angleško prevajanje lll 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-angleško prevajanje lV 0 0 60 0 3 letni
Slovensko-nemško prevajanje III 0 0 60 0 3 zimski
Slovensko-nemško prevajanje IV 0 0 60 0 3 letni
Zunanji izbirni predmeti 12

Sodelavke in sodelavci oddelka