Družbe, kulture in literature angleških govornih področij

Družbe, kulture in literature angleških govornih področij

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike, red. prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta.
a) Literature angleških govornih področij
b) Družbe in kulture angleških govornih področij

Literature angleških govornih področij: obravnava pojmov »imperializem« in »kolonializem« in »post-kolonializem«, pregled irske literature v angleščini (Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett, Seamus Heaney), kanadske literature v angleščini (John McRae, A. M. Klein, Alice Munro, Margaret Atwood, Michael Ondaatje), avstralske literature (Andrew Barton Paterson, Patrick White, Les Murray), novozelandske literature (Katherine Mansfield, Fleur Adcock, Keri Hulme), literature v angleščini iz Indije (E. M. Forster, George Orwell, Rabindranath Tagore, Anita Desai, Salman Rushdie), karibske literature v angleščini (Jean Rhys, Louise Bennett, Derek Walcott, V. S. Naipaul), afriške literature v angleščini (Chinua Achebe, Wole Soyinka, Buchi Emecheta, Ben Okri, Doris Lessing, Nadine Gordimer, J. M. Coetzee).

Družbe in kulture angleških govornih področij: uvod v študij postokolonialnih družb in kultur; pregled postkolonialnega sveta; Kanada: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Avstralija: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Nova Zelandija: uvodna predstavitev, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Irska: uvodna predstavitev, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Indija; Južna Afrika; Karibi; postkolonialna Afrika; postkolnialna Azija; Malta, Gibraltar, Ciper; Pacifik.