Studijski programi prve stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program Digitalno jezikoslovje

Vsebine

O programu

Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program digitalnega jezikoslovja usposablja za nov interdisciplinarni strokovni profil, ki združuje znanja in kompetence s področij jezikoslovja, digitalne komunikacije, računalništva in informatike ter družboslovja. Univerza v Ljubljani ga izvaja v sodelovanju z Masarykovo univerzo v Brnu (Češka) in Univerzo v Zagrebu (Hrvaška), v programu pa poleg Filozofske fakultete sodelujeta še Fakulteta za družbene vede in Fakulteta za računalištvo in informatiko. Diplomanti/-ke ob zaključku študija prejmejo skupno diplomo vseh treh univerz.

Študijski program Digitalno jezikoslovje je namenjen diplomantom/-kam različnih prvostopenjskih študijskih programov, predvsem različnih prvostopenjskih jezikoslovnih smeri, računalništva in informatike, ob izpolnjevanju vpisnih pogojev pa tudi drugih. Zaradi razlik med izhodiščnimi kompetencami vpisanih študirajočih program v prvem semestru prvega letnika ponuja 4 obvezne izbirne predmete, izmed katerih si študirajoči usmerjeno izberejo dva glede na predhodno izobrazbo. Obvezni izbirni predmeti pokrivajo temeljne kompetence s področij jezikoslovja in jezika v digitalni dobi, statistike in programiranja, in zagotavljajo okvirno izenačevanje predznanja. Strokovno-specifične temeljne kompetence so podane skozi obvezne predmete, skupne vsem študirajočim (Upravljanje jezikovnih virov, Uvod v raziskovanje, Obdelava naravnega jezika, IKT in družba, Projekt).

V tretjem študijskem semestru je obvezno, da si študirajoči izberejo eno od obeh partnerskih univerz in tam opravijo študijske obveznosti v obsegu 30 kreditov po ECTS.

Interdisciplinarni študij digitalnega jezikoslovja je zasnovan modularno in omogoča visoko raven prilagajanja programa lastnim interesom in veščinam, obenem pa od študirajočih pričakuje visoko motiviranost in aktivno udeležbo v vseh oblikah študijskega procesa. Diplomantom/-kam po zaključku študija omogoča širok spekter različnih zaposlitev v okoljih, kjer se srečujejo z jezikovnimi podatki v digitalnem okolju. Gre za izrazito interdisciplinaren kompetenčni okvir, kar je posebna prednost diplomantov programa Digitalno jezikoslovje. 

Spletna stran konzorcija DigiLing

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Skupni študijski program druge stopnje Digitalno jezikoslovje
Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba 30 30 0 0 5 letni
Obdelava naravnega jezika 45 10 20 0 5 letni
Sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 5 letni
Študijska praksa 15 15 0 0 6 letni
Upravljanje jezikovnih virov 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v raziskovanje 15 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 21
Strokovni izbirni predmeti 2 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Avdiovizualno prevajanje 30 60 0 0 6 zimski
Digitalna slovenistika 30 0 30 0 5 letni
Jezik, stil in novinarska naracija 20 25 0 0 6 zimski
Odločitveni sistemi 45 10 20 0 6 zimski
Osnove umetne inteligence 45 0 30 0 6 zimski
Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 5 zimski
Prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 60 0 0 3 zimski
Prevajanje iz francoščine v slovenščino 0 60 0 0 3 letni
Prevajanje iz italijanščine v slovenščino 0 60 0 0 3 letni
Prevajanje iz nemščine v slovenščino 0 60 0 0 3 zimski
Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 60 0 0 3 letni
Prevajanje iz slovenščine v francoščino 0 60 0 0 3 zimski
Prevajanje iz slovenščine v italijanščino 0 60 0 0 3 zimski
Prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 60 0 0 3 letni
Programiranje I 45 0 30 0 5 zimski
Programiranje II 45 0 30 0 6 letni
Slovensko-angleško prevajanje 0 0 60 0 3 letni
Slovensko-francosko prevajanje 0 0 60 0 3 letni
Slovensko-italijansko prevajanje 0 0 60 0 3 letni
Slovensko-nemško prevajanje 0 0 60 0 3 letni
Spletno programiranje 45 20 10 0 6 zimski
Tvorjenje besedil v angleščini 0 30 0 0 3 letni
Uvod v jezikoslovje 30 15 10 0 5 zimski
Uvod v statistiko 30 0 30 0 5 zimski
Zunanji izbirni predmet 1 0 0 0 0 5
2. letnik P S V D KT Semester
Skupni študijski program druge stopnje Digitalno jezikoslovje
Magistrsko delo 0 0 0 0 20
Projekt 0 0 0 0 10
Zunanji izbirni predmet 3 0 0 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 1 15
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Analiza velikih omrežij 0 0 0 0 6
Analiza velikih podatkov 0 0 0 0 9
Govorne tehnologije 0 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike 0 0 0 0 6
Luščenje in upravljanje terminologije 0 0 0 0 5
Statistično programiranje 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Iskanje in ekstrakcija podatkov s spleta 0 0 0 0 6
Izbrana poglavja iz umetne inteligence 0 0 0 0 5
Kvalitativno psihološko raziskovanje 0 0 0 0 3
Lokalizacija in prevajalski projekti 0 0 0 0 5
Prevajanje iz italijanščine v slovenščino 0 60 0 0 3 letni
Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 60 0 0 3 letni
Prevajanje iz slovenščine v francoščino 0 60 0 0 3 zimski
Prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 60 0 0 3 letni
Vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov 0 0 0 0 9

Sodelavke in sodelavci oddelka