Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba

Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Temeljno izhodišče predmeta predstavlja ugotovitev, da kljub naraščajoči vlogi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v javni in zasebni sferi obstajajo v javnosti pretežno poenostavljena ali celo zavajajoča razumevanja medsebojnega vplivanja tehnologije in družbenih procesov. Predmet bo v prvi fazi sledil induktivnemu postopku, preko katerega se bodo slušatelji spoznavali z aktualnimi globalnimi pojavi na področju družbenih vidikov informacijskokomunikacijskih tehnologij (odvisno od aktualnih tem, v grobem pa bodo povezana s področji družbenih gibanj, vprašanj internetnega vladovanja, mobilnih telefonov, interneta stvari in s tem povezanih pojavov). Študenti bodo na osnovi introspekcije in skupinskih razprav podali izhodiščne hipoteze glede obravnavanih pojavov.

V drugi fazi se bodo slušatelji seznanili s temeljnimi paradigmami odnosa med tehnologijo in družbo: tehnološki determinizem, utopianizem in disutopianizem, družbeni konstruktivizem, družbeno oblikovanje tehnologij, družboslovna informatika, teorija akter-omrežje. Spoznali se bodo tudi s temeljnimi teorijami informacijske družbe, njihovimi kritikami in načini merjenja in spremljanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Na osnovi teoretičnih izhodišč bodo kritično ovrednotene in nadgrajene izhodiščne hipoteze o izbranem pojavu, kar bo sumarno rezultiralo v končni izpitni nalogi.

Obvezna literatura:
1. Crowley, D. & Heyer, P. (2015). Communication in history: Technology, culture, society. Routledge. COBISS-ID 1402428

Dodatna literatura:
2. Pasquale, F. (2015). The black box society: The secret algorithms that control money and
information. Harvard University Press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=78190…
3. Rainie, L. & Wellman, B. (2012). Networked: The new social operating system. MIT Press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=45213…

Obvezna literatura bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta.