Študij

Oddelek za prevajalstvo ponuja triletni prvostopenjski dodiplomski program Medjezikovno posredovanje/Prevajalstvo (BA), ki ga dopolnjuje živahen program mednarodnih študentskih izmenjav, kar je najboljša priprava za vpis na študij prevajanja (MA - Prevajanje) in tolmačenja (MA - Tolmačenje), ki poteka na magistrski ravni.

Diplomanti in diplomantke se lahko zaposlijo (glej Alumni in Alumni poročajo) v ustanovah s področja kulture, gospodarstva in znanosti, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank, kakor tudi v ustanovah EU in drugih mednarodnih institucijah.

S študijskim letom 2009/2010 pa je Oddelek za prevajalstvo začel sodelovati tudi pri novem tretjestopenjskem bolonjskem interdisciplinarnem doktorskem programu Humanistika in družboslovje (doktorski študij), ki združuje vse dosedanje doktorske študije FF in v sodelovanju s FDV in drugimi fakultetami Univerze v Ljubljani ponuja celo paleto novih vsebin. V njem je zajetih kar 62 področij doktorskega študija, na našem oddelku pa ponujamo program Prevodoslovje.