Studijski programi prve stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Skupni študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina)

Vsebine

Skupni drugostopenjski program Prevajanja (smer: slovenščina-angleščina-francoščina) je bil zasnovan med Oddelkom za prevajalstvo in dvema pariškima visokošolskima institucijama, ki usposabljata prevajalce, INALCO (Nacionalni inštitut za vzhodne jezike in civilizacije) in ISIT (Inštitut za management in medkulturno komunikacijo). Po zaključenem študiju magistrantke in magistranti dobijo diplomo Univerze v Ljubljani in tuje univerze. Na univerzi v tujini opravljajo tretji semester in zberejo 30 ECTS. Pridobijo visoke kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov s področij ekonomije, prava, naravoslovja, tehnike, oglaševanja in medijev ter humanističnih in literarnih besedil med dvema tujima jezikoma, sposobni so lektorirati in preoblikovati besedila za potrebe javnih in zasebnih ustanov državnega in mednarodnega značaja, usposobljeni so za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje in pridobijo kompetence za redakcijo strokovnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika. Obvezni semester v tujini jim omogoča, da poleg s prevajanjem povezanih kompetenc dosežejo še visoko, rojenemu govorcu ekvivalentno kompetenco v francoskem jeziku. S skupno diplomo so bolje zaposljivi v mednarodnem prostoru.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Dodatne informacije.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Skupni študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina)
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja - Pariz 0 0 0 0 9
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje (Pariz) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije (Pariz) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil (Pariz) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika (Pariz) 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Upravljanje jezikovnih virov 0 60 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Skupni študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina)
Magistrski izpit 0 0 0 0 2 letni
Magistrsko delo in zagovor magistrskega dela 0 0 0 0 22
Prevajalski seminar IV med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar: francoščina-angleščina 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar: slovenščina-francoščina 0 0 0 0 6
Specializirani diskurz 0 0 0 0 6
Splošno in uporabno prevodoslovje 0 0 0 0 6
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 1 1
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Humanistična in literarna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Lokalizacija (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Politična in strokovna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Poslovna korespondenca in pogodbe (P, G) 0 0 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka