Specialna področja prevajanja: Semantika (Pariz)

Specialna področja prevajanja: Semantika (Pariz)

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3