Studijski programi druge stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Magistrski študij

Oddelek za prevajalstvo na drugi stopnji študija izvaja štiri programe: enopredmetni študijski program Prevajanje, enopredmetni študijski program Tolmačenje, skupni študijski program Prevajanje (slovenščina – angleščina – nemščina) in skupni študijski program Prevajanje (slovenščina – angleščina – francoščina).

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka