Studijski programi druge stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Skupni študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina)

Vsebina

Magistrski program iz prevajanja usposablja visoko kvalificirane prevajalce in prevajalke, ki bodo strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije med pripadniki različnih kultur in jezikov. Program omogoča prevajalkam in prevajalcem, da se profesionalno soočajo s trenutnimi zahtevami trga in so se sposobni prilagajati potrebam prevajalske stroke.

Program smo izoblikovali skupaj z Inštitutom za teoretično in uporabno prevodoslovje, Univerze v Gradcu, Avstrija, visokokvalitetnim oddelkom, ki poučuje prevajanje in tolmačenje na visokošolski ravni. Tako Oddelek za prevajalstvo FF UL kot Inštitut za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu sta polnopravna člana mednarodne organizacije visokošolskih ustanov, ki poučujejo prevajanje in tolmačenje CIUTI (Conference Internationale Permanente D'Instituts Universitaires de Traducteurs et Interpretes), kar izkazuje visoko kvaliteto poučevanja na obeh inštitucijah.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja - Gradec 90 0 0 0 9 zimski
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (angleščina): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (angleščina): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Pravno prevajanje (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Umetnostna besedila (Gradec) 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (angleščina): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (angleščina): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (angleščina): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija I 0 60 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Analiza besedil in tehnike prevajanja spretnosti: 1. tuji jezik 0 0 0 0 3
Analiza besedil in tehnike prevajanja: 2. tuji jezik 0 0 0 0 3
Magistrski izpit 0 0 0 0 2
Magistrsko delo 0 0 0 0 20
Modul A-H: angleški jezik 0 0 0 0 4
Modul A-H: nemški jezik 0 0 0 0 4
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodoslovni seminar 0 0 0 0 4
Profesional ni vidiki prevajanja in tolmačenja 0 0 0 0 2
Tolmačenje za družbo 0 0 0 0 4
Upravljanje s terminologijo 0 0 0 0 3
Zagovor magistrskega dela 0 0 0 0 2
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Korpusi in lokalizacija (P+G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Humanistična in literarna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Politična in strokovna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Poslovna korespondenca in pogodbe (P, G) 0 0 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...