Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 2

Vsebina

V sklopu zagovora magistrskega dela študent predstavi izbrano tematiko, uporabljene dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.