Studijski programi prve stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Študijski program druge stopnje Prevajanje

Vsebine

Oddelek za prevajalstvo na drugi stopnji študija izvaja študijski program PREVAJANJE, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

Enopredmetne smeri:

  • Slovenščina- angleščina- francoščina
  • Slovenščina- angleščina- nemščina
  • Slovenščina- angleščina- italijanščina

Predmetniki enopredmetnih smeri v obliki zapisa pdf so dostopni tu.

Dvopredmetne smeri:

  • Slovenščina- angleščina
  • Slovenščina- francoščina
  • Slovenščina- italijanščina
  • Slovenščina- nemščina

Predmetniki dvopredmetnih smeri v obliki zapisa pdf so dostopni tu

Študijski program Prevajanje je del mreže EMT (European masters in translation), ki združuje najkakovostnejše evropske univerzitetne prevajalske programe. Diplomantke in diplomanti pridobijo visoke kompetence v obvladovanju slovenskega jezika in izbranega tujega jezika (dvopredmetne smeri) ali dveh tujih jezikov (enopredmetne smeri), pa tudi iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov in vrst s področij družboslovja (ekonomija, pravo), naravoslovja, računalništva in tehnike, humanistike in literature. Poleg tega so usposobljeni tudi za lektoriranje in oblikovanje ter preoblikovanje besedil za potrebe javnih in zasebnih ustanov državnega in mednarodnega značaja, za redakcijo strokovnih besedil različnih besedilnih tipov in vrst, podnaslavljanje, lokalizacijo, leksikografsko in terminološko delo; med študijem pa dobijo tudi osnove za obvladovanje jezikovnih tehnologij in računalniško podprtega prevajanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Dodatne informacije. 

Pogoji za dokončanje študija.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Prevajanje - Slovenščina-angleščina – dvopredmetna smer
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza D 30 0 0 0 3 letni
Specialna področja prevajanja - D 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Prevajanje - Slovenščina-nemščina – dvopredmetna smer
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I: prevajanje iz nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza D 30 0 0 0 3 letni
Specialna področja prevajanja - D 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Prevajanje - Slovenščina-francoščina – dvopredmetna smer
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza D 30 0 0 0 3 letni
Specialna področja prevajanja - D 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Prevajanje - Slovenščina-italijanščina – dvopredmetna smer
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski, letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza D 30 0 0 0 3 letni
Specialna področja prevajanja - D 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 6 6
Prevajanje - Slovenščina-angleščina-francoščina – enopredmetna smer
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja 90 30 0 0 12 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 12
Strokovni izbirni predmeti 8 6
Strokovni izbirni predmeti 9 3
Zunanji izbirni predmeti 6
Prevajanje - Slovenščina-angleščina-italijanščina – enopredmetna smer
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski, letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja 90 30 0 0 12 zimski
Strokovni izbirni predmeti 10 12
Strokovni izbirni predmeti 11 6
Strokovni izbirni predmeti 12 3
Zunanji izbirni predmeti 6
Prevajanje - Slovenščina-angleščina-nemščina – enopredmetna smer
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja 90 30 0 0 12 zimski
Strokovni izbirni predmeti 13 6
Strokovni izbirni predmeti 14 12
Strokovni izbirni predmeti 15 3
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Podnaslavljanje 0 0 0 0 3
Pravno prevajanje 0 0 0 0 3
Prevajalske tehnologije 0 0 0 0 3
Prevajanje umetnostnih besedil 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Upravljanje jezikovnih virov 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Podnaslavljanje 0 0 0 0 3
Pravno prevajanje 0 0 0 0 3
Prevajalske tehnologije 0 0 0 0 3
Prevajanje umetnostnih besedil 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Podnaslavljanje 0 0 0 0 3
Pravno prevajanje 0 0 0 0 3
Prevajalske tehnologije 0 0 0 0 3
Prevajanje umetnostnih besedil 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Podnaslavljanje 0 0 0 0 3
Pravno prevajanje 0 0 0 0 3
Prevajalske tehnologije 0 0 0 0 3
Prevajanje umetnostnih besedil 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Semantika 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Upravljanje jezikovnih virov 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Semantika 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Upravljanje jezikovnih virov 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 12 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 13 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Upravljanje jezikovnih virov 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 14 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Semantika 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 15 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Prevajanje - Slovenščina-angleščina – dvopredmetna smer
Angleško-slovenske medkulturne študije D 0 0 0 0 3
Magistrska naloga z zagovorom 0 0 0 0 9
Prevajalski seminar III: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Prevajanje - Slovenščina-angleščina-francoščina – enopredmetna smer
Angleško-slovenske medkulturne študije 30 30 0 0 6 zimski
Magistrska naloga z zagovorom 0 0 0 0 15 letni
Opisno prevodoslovje 0 30 0 0 3 letni
Poklicni vidiki prevajanja 30 0 0 0 3 letni
Prevajalski seminar III med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar III: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza 30 30 0 0 6 zimski
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v raziskovanje 15 30 0 0 3 zimski
Zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Prevajanje - Slovenščina-angleščina-italijanščina – enopredmetna smer
Angleško-slovenske medkulturne študije 30 30 0 0 6 zimski
Magistrska naloga z zagovorom 0 0 0 0 15 letni
Opisno prevodoslovje 0 30 0 0 3 letni
Poklicni vidiki prevajanja 30 0 0 0 3 letni
Prevajalski seminar III med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar III: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku III 30 30 0 0 6 zimski
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v raziskovanje 15 30 0 0 3 zimski
Zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Prevajanje - Slovenščina-angleščina-nemščina – enopredmetna smer
Angleško-slovenske medkulturne študije 30 30 0 0 6 zimski
Magistrska naloga z zagovorom 0 0 0 0 15 letni
Opisno prevodoslovje 0 30 0 0 3 letni
Poklicni vidiki prevajanja 30 0 0 0 3 letni
Prevajalski seminar III: prevajanje iz nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar III: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-nemška besedilna analiza 30 30 0 0 6 zimski
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v raziskovanje 15 30 0 0 3 zimski
Zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 6
Strokovni izbirni predmeti 7 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Opisno prevodoslovje 0 30 0 0 3 letni
Uvod v raziskovanje D 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje političnih in strokovnih besedil II 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (ANG-SLO): Lokalizacija in prevajalski projekti 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Prevajanje poslovnih in političnih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje političnih in strokovnih besedil II 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (ANG-SLO): Lokalizacija in prevajalski projekti 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Prevajanje poslovnih in političnih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje političnih in strokovnih besedil II 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (ANG-SLO): Lokalizacija in prevajalski projekti 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Prevajanje poslovnih in političnih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje 0 60 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka