Magistrska naloga z zagovorom D

Magistrska naloga z zagovorom D

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.

Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano temo magistrskega dela.