Studijski programi prve stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Skupni študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina)

Vsebine

Drugostopenjski skupni študijski program Prevajanje (smer: slovenščina-angleščina-nemščina) sta izoblikovala Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter Inštitut za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu. Obe inštituciji sta članici mednarodne organizacije visokošolskih ustanov CIUTI, ki poučujejo prevajanje in tolmačenje, kar izkazuje visoko kakovost poučevanja ne samo v evropskem, temveč tudi v svetovnem merilu. Program omogoča, da študenti in študentke temeljne jezikovne in kulturne kompetence nadgradijo s prevodoslovnimi in prevodnimi. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskega skupnega študijskega programa Prevajanje (slovenščina – angleščina – nemščina) pridobijo visoke kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov; sposobni so lektorirati in preoblikovati besedila za potrebe javnih in zasebnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; usposobljeni so za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje; pridobijo tudi kompetence za redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika. Usposobljeni so za strokovno in literarno prevajanje, za podnaslavljanje, lokalizacijo ter za leksikografska in terminološka dela.

Študenti in študentke tretji semester študirajo na partnerski univerzi in tam opravljajo obveznosti v obsegu 30 ECTS. Študenti in študentke tako ne pridejo le v neposreden stik z jezikom in kulturo dveh jezikov, ki se jima posvečajo, temveč jim je ponujena tudi možnost, da izbirajo med pestro ponudbo prevajalskih seminarjev na obeh institucijah.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Dodatne informacije.

Pogoji za dokončanje študija.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Skupni študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina)
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja - Gradec 90 0 0 0 9 zimski
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Pravno prevajanje (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika (Gradec) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Umetnostna besedila (Gradec) 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Upravljanje jezikovnih virov 0 60 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Skupni študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina)
Analiza besedil in tehnike prevajanja spretnosti: 1. tuji jezik 0 0 0 0 3
Analiza besedil in tehnike prevajanja: 2. tuji jezik 0 0 0 0 3
Magistrski izpit 0 0 0 0 2 letni
Magistrsko delo 0 0 0 0 20 letni
Modul A-H: angleški jezik 0 0 0 0 4
Modul A-H: nemški jezik 0 0 0 0 4
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodoslovni seminar 0 0 0 0 4
Profesional ni vidiki prevajanja in tolmačenja 0 0 0 0 2
Tolmačenje za družbo 0 0 0 0 4
Upravljanje s terminologijo 0 0 0 0 3
Zagovor magistrskega dela 0 0 0 0 2 letni
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Korpusi in lokalizacija (P+G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Humanistična in literarna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Politična in strokovna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Poslovna korespondenca in pogodbe (P, G) 0 0 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka