Profesional ni vidiki prevajanja in tolmačenja

Profesional ni vidiki prevajanja in tolmačenja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 2