Oddelek za prevajalstvo

Predstavitev Oddelka za prevajalstvo

Študij na Oddelku za prevajalstvo

Oddelek za prevajalstvo ponuja prevajalski študij za različne kombinacije jezikov. Pri enopredmetnem študiju gre za kombinacijo treh jezikov, in sicer slovenščine in angleščine ter še enega tujega jezika, to je lahko nemščina, francoščina ali italijanščina. Dvopredmetni študij predstavlja kombinacijo dveh jezikov, in sicer slovenščine z angleščino, nemščino, francoščino ali italijanščino.

Poleg poglobljenega študija jezika, kulture in književnosti študenti na Oddelku za prevajalstvo dodobra spoznajo tudi jezikovne in prevajalske tehnologije, ki so nujne za prevajalce in tolmače. Prav tako pridobijo tudi vse potrebne tehnološke in digitalne veščine, da se lahko spopadajo z izzivi sodobne večjezične in večkulturne družbe.

Naši diplomanti se odlično znajdejo v različnih poklicih v hitro rastoči jezikovni industriji in v sorodnih panogah, kjer je nujno dobro poznavanje tujih jezikov in kultur. Uspešno delujejo kot prevajalci in tolmači tako za domače kot tuje organizacije in evropske inštitucije ali pa so zaposleni na različnih predstavništvih in v mednarodnih podjetjih. Nekateri naši alumni se usmerijo tudi na sorodna področja, na primer mednarodne odnose in odnose z javnostjo, nekateri pa se odločijo za raziskovalno kariero. Kratek pregled najrazličnejših uspešnih zgodb in poklicev, v katerih so se našli naši nekdanji študenti, lahko najdete na tej povezavi.

Vrste študija na oddelku

Na Oddelku za prevajalstvo na dodiplomski stopnji ponujamo triletni študijski program BA Prevajalstvo, kjer študenti izbirajo med naslednjimi smermi:

  • Enopredmetne študijske smeri

Slovenščina – angleščina – nemščina
Slovenščina – angleščina – francoščina
Slovenščina – angleščina – italijanščina

  • Dvopredmetne študijske smeri

Slovenščina – angleščina
Slovenščina – nemščina
Slovenščina – francoščina
Slovenščina – italijanščina

  • Dvojna diploma (slovenščina – angleščina – italijanščina) z Univerzo v Trstu

Na Oddelku za prevajalstvo lahko študenti na magistrski stopnji izbirajo med naslednjimi študijskimi programi in smermi:

MA Prevajanje

  • Enopredmetni študij

Slovenščina – angleščina – nemščina
Slovenščina – angleščina – francoščina
Slovenščina – angleščina – italijanščina

  • Dvopredmetni študij

Slovenščina – angleščina
Slovenščina – nemščina
Slovenščina – francoščina
Slovenščina – italijanščina

Skupni študijski program Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina) z inštitutom INALCO v Parizu

Skupni študijski program Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina) z Univerzo v Gradcu

MA Tolmačenje

  • Jezik A-B-C
  • Jezik A-C1-C2
  • Tolmačenje za slovenski znakovni jezik

Skupni študijski program Digitalno jezikoslovje s Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za družbene vede, z Univerzo v Zagrebu in Masarykovo univerzo

Na Oddelku za prevajalstvo ponujamo tudi doktorsko študijsko smer Prevodoslovje, kot del Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje.

Mednarodne evalvacije in akreditacije

Magistrska študijska programa Prevajanje in Tolmačenje na Oddelku za prevajalstvo sta bila mednarodno ovrednotena kot ena najkakovostnejših v Evropi. Ocenjena sta bila s strani mednarodnega združenja CIUTI, službe za tolmačenje pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu za vstop v konzorcij EMCI in Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji za vključitev v mrežo EMT

Oddelek je tudi ustanovni akademski član evropske zveze društev sodnih tolmačev in prevajalcev EULITA.

Članstva

Industrijski partnerji

 

Sodelavke in sodelavci oddelka